Hallinto

Print

Yhdistyksen toimintaa järjestävät pääasiassa vapaaehtoiset jäsenet. Johtokuntaan kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, joista puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on lyhytkasvuisia henkilöitä ja kaksi lyhytkasvuisen lapsen vanhempaa.

Yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä hoitavat mm. sihteeri, taloudenhoitaja, talousvastaava, jäsenrekisterinhoitaja, kirjastonhoitaja ja nettivastaava.

Yhdistyksessä on aloittanut 2014 kokopäiväinen työntekijä
Sari Laine, Järjestösihteeri LKry2

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lyhytkasvuiset.fi

JOHTOKUNTA 2015

 • Sanna Leppäjoki puheenjohtaja, lyhytkasvuiset
 • Susanna Lindroth, varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja
 • Anu Mäki-Tulokas, varsinainen jäsen, talousvastaava
 • Niko Norisalo, varsinainen jäsen
 • Ella Stenroos, varsinainen jäsen
 • Leena Glücker, lasten edustaja
 • Katriina Norring, lasten edustaja

TOIMISTO

 • Mervi Skott, järjestösihteeri 044 066 4885 (arkisin klo 11-15) toimisto


MUISSA TEHTÄVISSÄ

NUORISOTOIMINTA

TIEDOTUS

 • Jari Vilkman, nettivastaava
 • Niko Norisalo, nettivastaava,
 • Lotta Lehto, svenskspråkig, pohjoismainen vastaava
 • Karl-Mikael Grimm, svenskspråkig, kv-vastaava, international correspondence


Yhteydenotto -sivulta voit myös antaa palautetta tai esimerkiksi ideoita yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen tilinumero 

Danske Bank
FI51 8000 1201 5331 23

Laskutustiedot yrityksille

Yhdistys ottaa vastaan laskuja vain sähköisen laskujen käsittelyn kautta. Laskutusosoitteet oheisessa liitteessä

 

organisaatio-2013

Kirjastomateriaali

Print

Yhdistyksen kirjastosta voi lainata materiaalia esim. alla olevalla lomakkeella tai lähettämällä sähköpostilla tiedustelun kirjastovastaavalle. Aineistotoimitukset tapahtuvat pääasiassa postitse. Yhdistys maksaa lähetyskulut, lainaaja palautuskulut. Tapauskohtaisesti voidaan sopia myös muista toimitustavoista. Laina-aika on yleensä noin kaksi kuukautta ja materiaalia voivat lainata muutkin kuin yhdistyksen jäsenet. Laina-aikaa voidaan tarvittaessa jatkaa, jos aineistolle ei ole muita lainaajia jonossa.

Sivun lopussa on lomake, jolla voit lähettää kirjastomateriaalin tilauksen tai tiedustelun kirjastovastaavalle sähköisesti.

Yhteydenotot ja lainaukset:

Kirjastovastaava: kirjasto(at)lyhytkasvuiset.fi

Gradut ja opinnäytetyöt


Lyhyempänä lapsiryhmässä - opas lyhytkasvuisen lapsen päivähoidon aloittamiseen, Katja Töyry, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2012.

Maagiset kolme senttiä puuttuu, (sähköinen julkaisu),  Satu Björn ja Katri Pekkarinen, Savonia AMK 2011

Mahdollisuuksien koti - opas lyhytkasvuisten toimivista asumisratkaisuista, (sähköinen julkaisu), Emmi Järvelä, Saija-Maria Saari & Meri Urpilainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2012

Löydä oma tapasi liikkua -liikuntaopas lyhytkasvuiselle henkilölle, Juho Koivukangas, Aappo Räihä, Lapin AMK 2014

Vammaiserityisiä työllistymisedellytyksiä vai tavanomaisia työuria? Tutkimus vaikeavammaisten ihmisten työllistymistä edistäneistä tekijöistä Katja Rajaniemi, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos 2014


Kirjallisuus  


A B C D E F G HIJKLM N O PRSTUV X Y Z Å Ä Ö

Vieraskielinen kirjallisuus

DVD-tallenteet

A

Akondroplasialapsen vanhempien tukeminen ja tuen tarve:
Tiina Tonder-Huttunen, Eeva Tuomenoksa, opinnäytetyö 2000

Annikan ja Leevin, Lyhytkasvuisten lasten arkea:
Kaisa Tauriainen ja Satu Paananen, Etelä – Karjalan ammattiopisto 2005

APUA – Pitkäaikaisesti sairaan lapsen perheen tukimuodot:
Sosiaali- ja terveysministeriö 1993
Asunto vammaiselle suunnitteluohjeet: Invalidiliitto 1988

C

CP-vammaisten naisten itsetunto suhteessa vammattomiin naisiin:
Katri Koskinen, Psykologian pro gradu 1998

E

Ei enempää kuin elämää. Antologia vammaisten ihmisten arjesta:
Timo Korpela 2003

Elämä lyhytkasvuisena; Tapaustutkimus lyhytkasvuisesta eläkkeellä olevasta elämänmyönteisestä kipparista
Pirkko-Liisa Niemelä, Kasvatustieteellinen pro gradu 1998

Ensitiedosta evästä elämän hallintaan:
Lastensuojelun keskusliitto / YTRY 1995

Erityisvaatteiden tutkimus ja tuotekehittelyprojekti 1997, projektiraportti II 28.2.1998:
Kinnunen, Holopainen ja Kohvakka, Kuopion yliopisto fysiologianlaitos vaatetusfysiologian
laboratorio

Eräs asiointimatka, toimintaympäristön suunnittelu (2 ov):
JAMK/Sote 20.10.2001, Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun ko. Eeva Aspbäck ja Kirsi
Nieminen

Esteetön korkeakouluopetus:
Opetushallitus 2010

Esteetöntä matkailupalvelua Suomessa 2009:
Rullaten ry, D4 verkosto Oy, Kynnys ryHipposhallin ja monitoimitalon esteettömyyskartoitus:
Oili Rajalin, Minna Salo ja Paula Tarkki. Jyväskylän AMK 2004, opinnäytetyö

Hyvinvoinnin arjen asiantuntijat. Sosiaali- ja terveysjärjestöt uudella vuosituhannella:
Jorma Niemelä ja Virpi Dufva 2003Ideasta projektiksi, projektityön käsikirja:
Paul Silfverberg 2007

J

Jos olen vähän pienempi niin so what; Tapaustutkimus Mulibrey – Nanismia sairastavasta nuoresta naisesta:
Hautajärvi Piia, Lokka Erja, Rovaniemen AMK 2004

Judges Online. Verkkokoulutus yhdenvertaisuuslainsäädännön soveltamisesta 

K

Kasvan lyhyeksi:
Leena Hahle 1992

Kohtaamisia:
Invalidiliitto 1996

L

Liikun ja leikin Lennun kanssa. Leikkiliikunnan puuhakirja:
Suomen Invalidien Urheiluliitto 2000

Liikkumisesteiset henkilöauton kuljettajina – ongelmakentän kartoitus; Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä N:o 1/2002:
Tuuli Järvi, Aki Sirkiä, Virpi Britschgi VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Luki-työryhmän muistio 1999:
Opetusministeriö

Lyhytkasvuinen koululiikunnassa:
Raini Järvilä ja Satu Kujanpää 1994, tutkielma

Lyhytkasvuinen lapsi ja nuori eri elämänvaiheissa:
Hanne Hyyryläinen, Mirja Hämäläinen ja Petra Manninen, päättötyö 2001

Lyhytkasvuinen lapsi perheessä ja lapsiryhmässä:
Sirpa Niemi ja Taru Kullberg, opinnäytetyö 2004

Lyhytkasvuinen mutta ei kääpiö:
Charlotta Flinth ja Emmi Kilkki, Sosiaali- ja terveysala, Toivonmäi 2003, opinnäytetyö

Lyhytkasvuisen lapsen koulunkäynnin tukeminen:
Anu Huusko, Etelä – Karjalan ammattiopisto 2004

Lyhytkasvuisen lapsen vanhempien tukeminen ja tuen tarve:
Virpi Havu ja Kaisu-Leena Mäkipää 1997, Tutkimustyö

Lyhytkasvuiset:
Sinikka Paaso-Rantala ja Nina Pirilä 1997, Lahden AMK

Lyhytkasvuiset suomalaisessa yhteiskunnassa, Vieraat kulttuurit ja monikulttuurisuus terveysalalla:
Laura Kulikoff, Petra Laine, Nina Mäki-Ketelä ja Tuula Piiroinen 1998

Lyhytkasvuisten elämänlaatu:
Taina Kokkonen 2000, Pro Gradu – tutkielma

Lyhytkasvuisten, erityisesti diastrofikkojen sairauteen liittyvät eettiset ongelma:
Susanna Timonen 1996, Pro gradu

Lyhytkasvuisten mahdollisuudet asioida ravitsemusliikkeessä:
Armi Aho

Lyhytkasvuisten miesten mitoitusjärjestelmän ja mittataulukon laatiminen:
Päivi Kukkola 1997, Pohjois – Savon AMK

Lyhytkasvuisten naisten mitoitusjärjestelmän ja mittataulukoiden laatiminen:
Sanna Silvennoinen 1997, Artenomintyö

Lyhytkasvuisten naisten vartaloiden analysointi 1997 ja täydennysosa 1998:
Ulla-Mari Vihavainen, Artenomintyö

Lyhytkasvuisten pukeutuminen ja siihen liittyvät ongelmat:
Lea Heikkinen, Sari Peltonen 1996, seminaarityö

Lyhytkasvuisten uravalintaan vaikuttaneista seikoista 1993:
Pirkko-Liisa Niemelä, Tampereen yliopiston tutkimusraportti

Lyhytkasvuisuus:
Minna Tynkkynen, koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 2000

Lyhytkasvuisuus ja kehitys eri ympäristössä:
Hanna Kankaala, Anne Leinonen, Miia Mäntykoski, Päivi Peltonen 1998, tutkielma

Lyhytkasvuisuus – Lyhytkasvuinen lapsi yleisopetuksessa:
Maritta Kyllönen 1998, erityispedagogiikan seminaarityö

Lyhytkasvuisuus, ”Kuntoutujan tarina”;
Jenni Arponen 2000, opinnäytetyö

M

Maasta se pienikin ponnistaa – vai korokkeelta?; Koululiikuntakokemus lyhytkasvuisen oppilaan, hänen liikunnanopettajansa ja vanhempansa näkökulmasta:
Miia Mäntykoski, Kasvatustieteen Pro Gradu – tutkielma, Oulun yliopisto 2004

Mikä ihana elämä; Maailman vammaisaktivistit kertovat:
Heini Saraste, Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtakunnallinen vammaisneuvosto 1998

Mikä nainen, Kuusi tarinaa vammasta ja naiseudesta:
Heini Saraste, Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2000

Mikä terve mieli, Kolme tarinaa eheytymisestä;
Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtakunnallinen vammaisneuvosto 1999

P

Perheen ääni, ”Toimivatko palvelut?”:
Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskus 2000

Perhetoimintaprojektin pohja:
Mika Niskanen 2001

Pienemmätkin pärjää. Tietoa lyhytkasvuisten lasten vanhemmille ja hoitohenkilökunnalle:
Aila Oikarinen 2010, Jyväskylän aikuisopisto

Pienet suuret ihmiset:
Panu Arponen, Minna Hartman, Riku Nevala, Tiina Salmela, Tuija Vaisto 1997,
projektityö

Pieni suuri seikkailu, hoitajana lyhytkasvuisten valmennuskurssilla 5 – 9.6.2000:
Etelä-Karjalan ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Pituus ei sanele elämänlaatua:
Kaija Granlund ja Nina Järvelä, Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 2002

Pohjoismaisen kaavajärjestelmän apulukujen ja taulukkomittojen määrittäminen lyhytkasvuisten naisten puvun ja hihan peruskaavoihin:
Niina Turunen 1998, Artenomityö

Pyörätuolissa matkalle:
Sanna Hohkala, opinnäytetyö 2002, Satakunnan AMK

R

Rakasta, mutta raskasta, omaishoitajaa lähellä 1991 – 2006

Rapadiliino – oireyhtymä, esiintyminen, kliininen kuva ja periytyminen:
Maarit Mentula 1994, syventävät opinnot

Rusto-hiushypoplasia – suomalainen kasvuhäiriö; tietoa rustohiushypoplasiasta potilaille ja heidän perheilleen:
Outi Mäkitie, Ilkka Kaitila 1994


S

Sata harvinaista, Tietoa pienistä vammaisryhmistä:
STAKES 1996

Selvitys lyhytkasvuiselle mitoitettujen vaatteiden saatavuudesta ja sen kehityskeinoista:
Elina Jasu, Hämeen ammattikorkeakoulu 2002

Selvitys oamaishoidon tilanteesta 2006:
Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto ry

Siivekäs sillanrakentaja:
Tuisku Ilmonen 1994

Soveltava liikunta ja apuvälineet diastrofiapotilaalle:
Helsingin AMK Stadia 2008

Suomi-neidon geenit tautiperinnön takana, juurillemme johtamassa:
Reijo Norio 2002

Suomen sievin tyttö:
Johanna Salo 2008

T

Taiteilija luovuudella ja suomalaisella sisulla, Kvalitatiivinen tutkimus:
Kaija Hänninen, YTRY 1993

U

Uusi henkilökohtaisen avustajan työantajan opas:
Gunilla Sjövall, Jari Korpi, Kynnys ry 2000

V

Vaatteita Lyhytkasvuiselle:
Päivi Häkkinen 1997, Opinnäytetyö

Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle, Suomen vammaispoliittinen ohjelma:
VAMPO 2010 – 2015, Sosiaali- ja terveysministeriö

Vaillinaisesta kokonaiseksi 1994:
Marja Pelkonen ja Mella Villberg

Vammaiset ja fyysinen ympäristö:
Kynnys ry 1984

Vammaiset ja yhteiskunta, Ihmissuhteet ja sukupuolisuus:
Kynnys ry 1979

Vammaispalvelut – Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö 2003:
Tapio Räty, Kynnys ry

Vammaisten selviytyminen arkipäivän elämässä heidän itsensä kokemana:
Opinnäytetyö, Kymenlaakson ammattiopisto

Villi oksa jalossa puussa – Saimaan rannalta Juudean vuorille:
Suomela Anja, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2005

Ä

Älä anna pituuden hämätä!:
Anna – Liisa Suhonen, Vantaan ammattiopisto Varia 2007

VIERASKIELINEN KIRJALLISUUS:

Bedömning av tillgängligheten i en kortvuxen mans närmiljö – en Falistudie med åtgärdsförslag till bostadsanpassning Nina Berglund. Examensarbete ergoterapi, 2010 Arcada

Cartilage – hairhypoplasia, Clinical: Radiological and genetic study of an inherited skeletal dysplasia:, Outi Mäkitie, yliopistopainoa 1992

Dwarfs don´t live in doll houses muir van etten, 1988

Informationen fúr Eltern kleinwuchsiger Kinder: Elterngruppe Kleinwuchsiger Kinder e.V, 1988

Kortväxta I England: Gunilla Elinder, 1985

Little people in America, The social dimensions of Dwarfism: Ablon Joan 1984

Living with difference, Families with Dwarf Children: Ablon Joan 1988

Växa upp kort: Sverige

DVD:t

Tekonivelleikkaukseen, in på ledprotesoperation
BVKM, een grate emancipatie
Yhdyshenkilöviikonloppu 29. – 30.8.1992
10 – vuotisjuhla Oulussa: Juhlaesitelmät 1984 – 1994

Elokuvia, joissa esiintyy lyhytkasvuinen henkilö:
Tip – toes (elokuva)
Yksinäinen asemapäällikkö
Toisenlainen lapsenvahti
Toisenlainen morsian
Yö taivaan alla

DVD, jossa:
Kasvuhäiriö perinnöllisissä luustosairauksissa (diastrofia, RHH, Akondroplasia)
Mummoni lähti maailmalle (aluetapaaminen Lahdessa 16.10.1999)
Vähän lyhyempi mies (dokumentti Kari Ylijoesta 1995)
Naiskuvia: vilkas metri (Paula Ahti 1995)

DVD, jossa:
Liian pieni? (Sirkka Paananen 27.1.2004)
Sunnuntaivekkari (Tarvainen Saila ja Ismo 7.9.2004)
Sunnuntairaportti: Liian suurta, millainen on lyhytkasvuisen arki 18.4.1999)
Pirkanmaan TV-uutiset (26.10.1996)
MTV3 10-uutiset (26.10.1996)

DVD, jossa:
Diastrofinen Dysplasia (Ilkka Kaitilan luento 3.6.1998)
The perfect little body workout (voimisteluohjelma, eng. kielinen 22.7.1991)

DVD, jossa:
Niko 3v. kodinmuutostyöt 2.2.1994
Henna – Liisa Valtonen: lyhyempi kuin muut (11/1999)
Jumppavideo 14.5.1998

DVD, jossa:
Kasimiira Edelmann: Miksi olet niin pieni? (svensk text, 1987)
Hyvät, pahat ja rumat: Kari Ylijoki, Sari Laakso (14.11.1996)
Karpolla on asiaa: P.Yrjönen (20.4.1997)
Inhimillinen tekijä: R.Koivisto (4.10.1997)
Satakunnan aluetapahtuma, Merikarvia (1998)
Akuutti: Turner tytöt Pia ja Satu – Iida Paavilainen (1998)
Asu vapaa: Pieni- ja isokenkäisten messut (1998)
Punainen planeetta: Sirkka Paananen, Marjo Heikkinen (1998)
Akuutti: L.Leskinen
Prisma: sikiödiagnostiikka (Linda Hagelberg 24.3.1999)
Sunnuntaivekkari: Selviytyjät (Sinikka ja Hannu Maukonen 1998)

DVD, jossa:
Pieneksi syntyneet (Englantilainen dokumentti 6.5.1998)
YLE FST: Gogo (Jesper Odelberg, Henrika Storgårds, Tania Söderman)
Outsiders: Lång och kort och jätterkär
På hoyde med livet - dokumentt (1996, ei tekstitystä)

Kirjastomateriaalin tilaus tai tiedustelu
Tällä lomakkeella voit tilata kirjastomateraalia tai lähettää niistä tiedustelun kirjastovastavaalle.
Haluan (*)
Invalid Input
Julkaisun tiedot (*)
Invalid Input
Tilaajan nimi (*)
Invalid Input
Katuosoite (*)
Invalid Input
Postinumero (*)
Kirjoita vain numeroita
Paikkakunta (*)
Invalid Input
Sähköposti
Tarkista sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Invalid Input
Varmennus, kirjoita kuvassa näkyvä teksti ennen lomakkeen lähettämistä. Varmennus, kirjoita kuvassa näkyvä teksti ennen lomakkeen lähettämistä.
Tarkista teksti
  

Alkuun

Muu toiminta

Print

TIEDOTUSTOIMINTA:

Yhdistyksen julkaisema Lyhytkasvuiset - Kortväxta -jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehteä jaetaan jäsenistön lisäksi mm. vammaisjärjestöille, sairaaloihin, neuvoloihin, Kelan aluekeskuksiin, kirjastoihin ja eri alojen opiskelijoille ja tutkijoille. Lehti on mahdollista saada myös äänitteenä.

Lyhytkasvuisuudesta, palvelu- ja tukitoimista sekä apuvälineistä kertova Oikean kokoinen, OK: Tietoa lyhytkasvuisuudesta -julkaisu ilmestyi v. 2011. Ks. julkaisun tilausohjeet Lyhytkasvuiser ry --> Johtokunta tiedottaa -osiosta.

Tiedotusta hoidetaan tarvittaessa myös jäsenkirjeellä. Tietoa välitetään yhdistyksen nettisivuilla ja yhdistyksen kirjastosta voi lainata lyhytkasvuisuuteen liittyvää materiaalia. Edustajamme käyvät mm. päiväkodeissa ja oppilaitoksissa kertomassa asioistamme. Tietoa, neuvontaa ja opastusta annetaan myös puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse. Tiedotustoimikunta organisoi messutoimintaa, esim. suunnittelemalla ja toteuttamalla yhdistyksen messuosaston apuvälinemessuille.

PERHETOIMINTA:

Perheiden välistä yhteistoimintaa järjestetään kokemusten ja tietojen jakamiseksi mm. aluetapahtumien ja kokousten yhteydessä sekä diagnoosikohtaisilla sopeutumisvalmennuskursseilla.

KUNTOUTUSTOIMINTA:

Lyhytkasvuisuus kuuluu pieniin ja harvinaisiin vammaisryhmiin, joilla on erityisongelmia lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisessä. Oman kuntonsa hoitamisessa jäsenistöä tuetaan välittämällä tietoa lyhytkasvuisille tarkoitetusta kuntoutustoiminnasta, koska sillä on avo- ja laitoskuntoutuksen
ohella tärkeä merkitys yksilön omatoimisuuden ja itsenäisen suoriutumisen kannalta.

LÄÄKETIETEELLINEN TOIMINTA:

Lyhytkasvuisuuteen perehtyneet asiantuntijat tiedottavat jäsenlehtemme välityksellä lyhytkasvuisuutta koskevia asioita. Tarvittaessa annetaan henkilökohtaista neuvontaa ja tukea. Tietoa annetaan myös ulkopuolisille tahoille ja sidosryhmille.

YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA:

Mahdollisuuksien mukaan pidetään yhteyksiä muihin järjestöihin, järjestetään muiden järjestöjen kanssa yhteistapahtumia sekä osallistutaan muiden järjestöjen järjestämiin tapahtumiin.

Katso tulevat tapahtumatiedot Ajankohtaista – osiosta!

Kansainvälinen toiminta

Print

Yhdistyksen kansainvälisistä ja pohjoismaisista asioista vastaavien toimesta pidetään yhteyksiä ulkomaisten lyhytkasvuisten henkilöiden ja yhdistysten kanssa.Kansainvälisen vastaavan tehtäviin kuuluu yhdistyksen ulkomaan kirjeenvaihto. Tietoa hankitaan mm. ulkomaisten yhdistysten nettisivuilta. Ulkomailta tuleva posti sisältää usein tietoa tapahtumista, uusista vammaissäädöksistä, apuvälineistä tai yhdistyksistä. Tietoa EU-asioista ja muiden vammaisjärjestöjen tapahtumista saa parhaiten internetistä ja yhdistysten jäsenlehdistä.

Tarvittaessa kansainvälinen vastaava osallistuu kansainvälisiin, ulkomaisten yhdistysten tapahtumiin tai lyhytkasvuisten asioita koskeviin konferensseihin. Hän kirjoittaa artikkeleita jäsenlehtemme kansainvälisille sivuille ja pyydettäessä toimittaa materiaalia ulkomaisten yhdistysten jäsenlehtiin. Hän tekee yhteistyötä myös yhdistyksen pohjoismaiden vastaavan kanssa. Kansainvälisten vierailijoiden emännöiminen tapaamisissamme ja vieraileminen ulkomaisissa tapahtumissa lisää yhteistyöverkostoamme ja tietoamme lyhytkasvuisten elämään vaikuttavissa asioissa.

VASTAAVAT:

Kansainvälinen vastaava: Karl-Mikael Grimm

 

Pohjoismainen vastaava: Lotta Lehto

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lyhytkasvuiset.fi

Nuorten ja nuorten aikuisten toiminta

Print

Nuorisotoiminta tarjoaa ikä- ja elämäntilannetta vastaavaa toimintaa nuorille
(n. 11 - 17 v.) ja nuorille aikuisille (n. 18 - 30 v.). Heille järjestetään kesäleirejä, viikonlopputapahtumia sekä toimintaa yhdistyksen muiden tapahtumien yhteydessä. Tällä tavoin tuetaan nuoria kokonaiselämäntilanteen hallinnassa ja annetaan tietoa lyhytkasvuisuuteen liittyvistä tukimuodoista, palveluista ja apuvälineistä. Nuorille välitetään tietoa myös lyhytkasvuisen fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

Anna rohkeasti palautetta pidetyistä tapahtumista ja ideoita ja kehitysehdotuksia tulevalle toiminnalle!

NUORISOVASTAAVAT:

Katriina Norring

NUORISOAKTIIVIT:

Alma Laine ja Elisa Anttonen


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@lyhytkasvuiset.fi


Katso tulevat tapahtumatiedot Ajankohtaista – osiosta!
 

 

Tarinoita menneistä tapahtumista
 


Huh huh mikä viikonloppu!
(Julkaistu yhdistyksen jäsenlehdessä 4/2012.)

Villa Hummerheimissa Porkkalanniemellä järjestettiin 14.-16. syyskuuta mitä mahtavin viikonloppu rapujuhlien merkeissä! Meitä oli paikalla maksimimäärä 15 henkilöä, maailman suloisin koira + gourmet kokit, jotka loihtivat niin hyvää ruokaa, että oksat pois. Välillä oli oikein lihotusleiri meininki, kun koko ajan sai syödä. Villa Hummerheim on 5 teekkaripojan (nykyään 50-60-vuotiaita miehiä) pitämä Villa. Villassa oli hauskoja yksityiskohtia ja huumoria viljelty pitkin maisemia. Hyvänä esimerkkinä loistava toivomuskaivo, johon pääsee toivomaan, kun vinguttaa visaa! Jos on suuremmasta toivomuksesta kyse, niin voi heittää koko kortin ”kaivoon” (ja kyllä, niitä oli siellä).

Perjantai-ilta alkoi myrskyisissä merkeissä. Satoi kaatamalla ja sää oli sellainen, että ei tehnyt mieli mennä yhtään mihinkään. Onneksi lapsenvahti oli hankittuna hyvissä ajoin valmiiksi (kiitos äiti!), joten laitoimme lapset nukkumaan, ja lähdimme matkaan. Onneksi ohjelehtisessä luki, että jatkakaa autolla matkaa vaikka tulisi jo epäusko. Noh mehän sitten mentiin, oltiin yhtäkkiä keskellä korpea pimeässä metsässä ja melkein jäätiin autolla kiinni käännöspaikassa. Jotenkin sitten kuitenkin löydettiin perille, ja kun nähtiin hummerimerkki, alkoi jo näyttää hyvältä.

DSCN6647 

Osa porukasta oli ehtinyt jo käydä rantasaunassa, mutta äkkiähän mieki siellä sitten kävin. Oli kyllä hyvät löylyt ja oli ihana tuijottaa tulta läpinäkyvän kiuasluukun kautta. Hyvän iltapalan jälkeen, aika sai siivet alleen.

Vaikka ulkona myrskysi syyskuun malliin, niin sisällä tunnelma oli tropiikin tasolla. Alias-pelin selitykset kaikuivat ylös torniin saakka, jossa meidän ihanat kokit yrittivät nukkua. Juttua, musiikkia, tanssimista ja naurua riitti kirjaimellisesti aamuun saakka. Muutaman tunnin päästä oli katettuna ihana aamiainen, jossa oli itse leivottuja karjalanpiirakoita ja törkeän hyvää saaristolaisleipää valkosipulivoin kera. Sääkin oli muuttanut suuntaansa, joten aamiainen nautittiin terassilla auringonpaisteessa. Välillä käytiin kaikki tsekkaamassa paikallinen kyykäärme, joka oli kyllä komian kokoinen. Siellä se sihisi polun vieressä. Kun me kaikki mentiin sitä tuijottamaan, niin se lähti omiin matkoihinsa, eikä sitä sen kummemmin nähty.

Onneksi päivän ohjelma oli suhteellisen vapaata. Porukka kävi lenkillä, kalassa, melomassa ja lähikaupassa. Myös päiväunet maistuivat melkein kaikille. Itse otin oikein tuplapäikkärit. Yhdet mökissä, ja yhdet ihanassa riippukeinussa tuulenhuminaa kuunnellen.
Ai, että mitä luksusta!

DSCN6683      DSCN6642

Neljän aikoihin oli savusauna lämmin! Tuoksu ja löylyt olivat kyllä aivan ihania. Hämärässä oli ihanaa istua, ja tuntui kuin olisi palannut ajassa taaksepäin. Rohkeammat kävivät välillä uimassakin. Kyllä terassilla istuessa täytyi sanoa ääneen, että on se elämä kyllä hyvää!

Savusaunan jälkeen meitä odotti upea rapujuhlapöytä kynttilöineen. En muista milloin olisin viimeksi nähnyt niin kauniisti katettua pöytää. Puheiden, snapsien ja lauluyritelmien jälkeen alkoi itse työ, eli ravun purkaminen syötäviin osiin. Onneksi siihen oli niin kirjalliset ohjeet, kuin oikea ravunsyöntikoulutus. Siinä me sitten pinottiin rapuja lautaselle tuijottamaan vastapäätä istuvaa.

Ravunsyönnin jälkeen meillä oli leikkimielinen kisa, jossa piti keksiä eri kirjaimilla alkavia juttuja, tiettyjen kategorioiden mukaan. Siinä oli opettajalla hommaa, että sai pidettyä luokan hiljaisena. Kisan jälkeen osa porukasta jatkoi lautapelin merkeissä.

Edellisen illan verottamana suurin osa porukasta meni unten maille. Osalla meno jatkui vielä pikkutunneille asti, välillä tanssien, jutellen ja katsellen hienoa tähtitaivasta.

DSCN6658 

Seuraavana aamuna meillä oli taas gourmet aamiainen tarjolla. Tämän jälkeen oli yllätysohjelman vuoro. Ja täytyy kyllä sanoa, että en olisi arvannut millään, mitä tuleman piti. Nimittäin vierailijaksi tuli Jyrki Nieminen, jolla on pituutta huikeat 2.00 metriä. Tarkoitus oli heittää keihästä, eli Jyrkiä. Hummerheimin isäntä oli keksinyt meille mitä mainioimman lajin – pitkäjalkaisen heiton! Ei muuta kuin tuumasta toimeen. Niinpä 5 lyhäriä kummallakin puolella otti ja nakkasi Jyrkin eteenpäin kohti taivasta. Guinnessin ennätyskirjaan ehkä päästiin, kypärällä varustettu 2-metrinen mies siirtyi noin puolisen metriä.

Oli kyllä tosi hienoa viikonloppu mahtavassa seurassa ja hulppeissa tiloissa. Iso kiitos järjestäjille, kaikille osallistujille, ihanille kokeille (jotka saivat nukuttua vain 1 tunnin ensimmäisenä yönä, ja siitä huolimatta tekivät ihanan gourmet aamiaisen, johon ei tod.näk. oltu sylkästy). Hummeripojat suuri kiitos teille, että päästiin noin hienoon paikkaan tutustumaan, ja että meidän toiveet toteutettiin (satuin mainitsemaan, että tästä paikasta puuttuu riippukeinu, ja sellainen järkättiin saman tien). Siis kerta kaikkiaan ihana viikonloppu!!! KIITOS! 

Pirjo Uutela