Sinustako vapaaehtoinen?

Yhdistyksen toimintaa järjestävät pääasiassa vapaaehtoiset jäsenet. Ilman vapaaehtoistoimijoita yhdistyksessä ei olisi mahdollisuutta järjestää näin monipuolisia tapahtumia jäsenillemme! Vapaaehtoistoimintaan voi osallistua kertaluontoisesti jonkin yksittäisen tapahtuman järjestelyihin tai vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi kerrallaan eri toimintojen vastaaviksi. Kuka tahansa jäsen voi järjestää tapahtumia, eikä aiempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä tarvita. Myös tulevissa tapahtumissa voi toimia vapaaehtoisena avustajana yhdessä tapahtuman varsinaisten järjestäjien kanssa. Tapahtumajärjestelijän ohjeet löydät klikkaamalla tästä. Muihinkin tehtäviin on kirjalliset ohjeet ja oppia ja apua saa hallitukselta ja järjestötyöntekijältä niin yksin ei tarvitse toimia. Ota yhteyttä hallitukseen tai järjestötyöntekijään, jos haluat tulla mukaan järjestämään toimintaa!

  Jos vapaaehtoistoimijan tehtävät kiinnostavat, ota yhteyttä hallitukseen hallitus(at)lyhytkasvuiset.fi

  Mitä vapaaehtoistehtävissä vaaditaan?

  • Vastaavilta edellytetään 18 vuoden ikää, nuorisotiimiläiseltä 15 vuoden ikää.
  • Osallistuminen yhdistyskoulutukseen.
  • Kykenevä matkustamaan koulutuksiin ja tapahtumiin.
  • Valmiudet hoitaa tehtäviä sähköpostin ja internet-pohjaisten työkalujen avulla.
  • Kuukausittain aikaa käytettäväksi yhdistyksen toimintaan.
  • Tammikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa aikaa huolehtia ko. toiminnan ja mahdollisten tapahtumien ilmoitukset jäsenlehteen.
  • Muutama viikonloppu vuodesta käytettäväksi toimijakoulutukseen, tapaamisiin ja yhdistyksen tapahtumiin.
  • Sitoutuminen vuodeksi vastaavan tehtävään.

  Mitä saat vastineeksi?

  • Yhdistyksen koulutus puolihoidolla, ja voit kysyä korvausta myös muihin järjestökoulutuksiin.
  • Tehtävistä aiheutuneet kulut korvataan.
  • Talous-, jäsenrekisteri- ja nettivastaavalle maksetaan nimellinen palkkio
  • Talous-, jäsenrekisteri-, netti-, Pohjoismaiden ja kansainvälisyysvastaavalle sekä lehtitoimikuntalaiselle maksetaan nettikorvaus, koska heiltä edellytetään erityisesti työskentelyä netin välityksellä.
  • Mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin sekä vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin.
  • Tilaisuuksia oppia uutta ja järjestää omannäköisiäksi tapahtumia.
  • Suoritetuista vapaaehtoistehtävistä todistus ja hyvä lisä ansioluetteloon.

  Kiinnostaisiko jokin alla olevista tehtävistä?

  • Talousvastaava huolehtii yhdistyksen tapahtumien budjeteista, maksuliikenteestä, palkkioista ja kulukorvauksista yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Tehtävissä on hyvä tietää perusteita työsuhdeasioista, taloudenhoidosta ja yhdistystoimintaan liittyvistä laista, säännöksistä ja yleisistä toimintatavoista sekä valmius selvitellä ja oppia lisää.
  • Jäsenrekisterivastaava huolehtii vuoden alussa jäsenlaskumaksujen muodostamisesta ja sähköisten laskujen lähetyksestä sekä seuraa yhdessä talousvastaavan kanssa maksutilannetta ja karhukirjeiden tarvetta. Lisäksi hän kirjaa yhdistyksen uusien jäsenten tiedot sekä tapahtumien yhteydessä sähköpostiosoitteet ja mahdolliset tiedotusluvat jäsenrekisteriin. Puheenjohtajan pyynnöstä hän lähettää myös sähköpostijäsentiedotteita jäsenrekisteristä.
  • Nettivastaava huolehtii yhdistyksen nettisivujen sekä some-kanavien päivityksestä ja kehityksestä. Helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marras-joulukuussa tulee päivittää jäsenlehden ilmoitukset nettiin ja someen sekä tapahtumien yhteydessä avustaa ilmoittautumis- ja palautelomakkeiden kanssa. Tehtävissä tulee hallita kuvanmuokkausohjelman käyttö (tapahtumabannerit ja kuvat nettisivuille) sekä jokin nettisivujen ylläpito-ohjelma kuten WordPress tai vastaava.
  • Lehtitoimikuntalainen avustaa tammikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa jäsenlehden kanssa. Tehtävissä tulee hallita sujuva oikoluku sekä yksityiskohdat. Tehtävien hoitaminen vie aikaa noin 6 tuntia lehteä työstettävinä viikkoina
  • Vertaistukitoimija kertoo omista elämänkokemuksistaan samankaltaisessa tilanteessa olevalle. Kokemustoimija kertoo yhdistyksestä ja lyhytkasvuisuudesta henkilöille, jotka eivät välttämättä tiedä lyhytkasvuisuudesta paljoakaan tai mitään. Vertaistukitoimijat auttavat lyhytkasvuisia ja heidän läheisiään, jotka kaipaavat tukea tai neuvoa; kokemustoimijat puhuvat opiskelijoille, ammattilaisille ja asiantuntijoille. Vertaistuki- ja kokemustoimijat edustavat yhdistystä vaativissakin tilanteissa niin heiltä edellytetään yhdistyskoulutuksen lisäksi osallistumista lisäkoulutuksiin.
  • Pohjoismaiden vastaavan tulee olla ruotsinkielentaitoinen ja kansainvälisyysvastaavan englanninkielentaitoinen (muu kielitaito eduksi). Näissä tehtävissä pidetään yhteyttä muiden maiden lyhytkasvuisten yhdistyksiin sekä tiedotetaan toiminnasta puolin ja toisin.
  • Aluevastaavat järjestävät omilla alueillaan pienimuotoisempia tapahtumia.
  • Seniorivastaavat ideoivat ja järjestelevät toimintaa yli 50-vuotiaille jäsenille.
  • Aikuistoiminnan vastaavat järjestävät toimintaa 18-30-vuotiaille nuorille aikuisille sekä yli 30-vuotiaille aikuisille.
  • Perhevastaavat voivat olla lyhytkasvuisia vanhempia tai lyhytkasvuisten lasten vanhempia. He auttavat lastenedustajia toiminnan ideoinnissa ja järjestelyissä perheleirin sekä kevät- ja syystapahtuman perhetoiminnan osalta.
  • Nuorisovastaavat tekevät vapaaehtoistöitä työparina ja nuorisotiimin kanssa, ja apuna toimii järjestötyöntekijä. He pääsevät suoraan vaikuttamaan nuorisotoiminnan muotoihin ja järjestävät toimintaa nuorille ja nuorille aikuisille 3 kertaa vuodessa: vetävät ohjelmaa sääntömääräisiin kevät- ja syystapahtumiin sekä hoitavat nuorten kesäleirin järjestelyt.
  • Nuorisotiimiläiset perehtyvät yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan sekä auttavat nuorisovastaavia toiminnan ideoinnissa ja järjestelyissä.