Vertaistukihenkilöiden ja kokemustoimijoiden koulutus Jyväskylässä 9.-10.9.2017

Vertaistukihenkilöksi tai tukiperheeksi haetaan henkilöitä, jotka lyhytkasvuisuuden jossain muodossa kokeneina haluavat ja pystyvät olemaan vapaaehtoisesti tukena muille samankaltaisessa tilanteessa oleville.
Kokemusasiantuntijaksi haetaan lyhytkasvuisia henkilöitä, jotka vaikuttaa asioihin käymällä kertomassa kokemuksiaan kouluissa ja oppilaitoksissa tai puhumassa viranomaisille ja asiantuntijoille.
Nykyiset toimijat ja toiminnasta kiinnostuneet jäsenet voivat osallistua tähän yhdistyksen järjestämään koulutukseen ja sen jälkeen halutessaan sitoutua toimintaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Koulutus järjestetään Jyväskylässä 9.-10.9.2017 hotelli Albassa.
Koulutuksen ohjelma on tässä.

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 25.8.2017 joko alla olevalla lomakkeella tai ottamalla yhteyttä Sanna Leppäjokeen (yhteystiedot koulutuksen ohjelmassa).