Haetaan uusia vapaaehtoisia

HAUSSA

Yhdistyksen toimintaa järjestävät vapaaehtoiset jäsenet. Vapaaehtoistoimintaan voi osallistua kertaluontoisesti jonkin yksittäisen tapahtuman järjestelyihin tai vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi kerrallaan erilaisiin vastuutehtäviin. Näihin vastuutehtäviin edellytämme 18-vuoden ikää, poikkeuksena nuorisotiimiläiset. Tehtävissä ei tarvitse olla yksin, vaan oppia ja apua saa johtokunnalta. Tehtävistä aiheutuvat kulut korvataan ja hyvin hoidetuista hommista saa työtodistuksen sekä hyvän lisän ansioluetteloon.

 

Johtokuntaan

Johtokuntaan kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi muuta kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä, joista puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat lyhytkasvuisia ja kaksi lyhytkasvuisen vanhempaa. Nyt erovuorossa ovat puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja yksi lastenedustaja. Valinnat tehdään aina syyskokouksessa.

Puheenjohtaja on johtokunnan kanssa vastuussa yhdistyksen asioista sekä työsuhteen hoitamisesta. Tehtävissä on hyvä tietää perusteita työsuhdeasioista, taloudenhoidosta ja yhdistystoimintaan liittyvistä laista, säännöksistä ja yleisistä toimintatavoista sekä valmius selvitellä ja oppia lisää. Tehtävien hoitaminen vie aikaa noin kahdeksan (8) tuntia/viikko.

Johtokunnan jäseniltä vaaditaan osallistuminen yhdistyskoulutuksiin ja johtokunnan kokouksiin eli kannattaa varautua, että näissä menee vuoden aikana noin kuusi viikonloppua. Lisäksi pidetään noin neljä online-kokousta (skype), jotka sijoittuvat arki-iltaan johtokunnan jäsenten työvuorojen tai muiden menojen mukaan. Tehtävien hoitaminen vie aikaa noin kuusi (6) tuntia/kuukausi.

Lastenedustajat sitoutuvat lisäksi aktivoimaan perhetiimiä ja ovat vastuussa lapsiperhetoiminnan kuten perheleirin järjestämisestä.

Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten korvaukset vapaaehtoistyöstä ovat koulutusmaksut, matkakulukorvaukset kokouksiin ja ruokailu kokouksen aikana, majoitus jos edestakainen kokousmatka on kohtuuton ajaa samana päivänä sekä nettikorvaus, koska johtokunnan jäsenten edellytetään voivan työskennellä netin välityksellä. Puheenjohtajalle ja talousvastaavalle maksetaan nimellinen palkkio.

 

Perhetiimiläisiä

Perhetiimiläiset voivat olla lyhytkasvuisia vanhempia tai lyhytkasvuisten lasten vanhempia. He auttavat lastenedustajia toiminnan ideoinnissa ja järjestelyissä. Perhetiimiläisten tulee osallistua yhdistyskoulutukseen, johon matkakulut korvataan ilman omavastuuta sekä ruokailut ja majoitus. Muutoin tehtävät ovat täysin harrastus-/vapaaehtoistoimintaa. Tehtävien hoitaminen vie aikaa noin kaksi (2) tuntia/kuukausi.

 

Nuorisovastaavaa

Nuorisovastaavat tekevät vapaaehtoistöitä työparina ja nuorisotiimin kanssa, ja apuna toimii järjestösihteeri. He pääsevät suoraan vaikuttamaan nuorisotoiminnan muotoihin ja järjestävät toimintaa nuorille ja nuorille aikuisille kolme kertaa vuodessa: vetävät ohjelmaa sääntömääräisiin kevät- ja syystapahtumiin sekä hoitavat nuorten kesäleirin järjestelyt. Nuorisovastaavien tulee osallistua yhdistyskoulutukseen ja edellä mainittuihin tapahtumiin, mutta matkakulut korvataan tällöin ilman omavastuuta sekä ruokailut ja majoitus riippuen siitä, minä päivinä nuorisovastaavat ovat järjestämässä ohjelmaa. Tehtävien hoitaminen vie aikaa noin neljä (4) tuntia/kuukausi.

 

Nuorisotiimiläisiä

Nuorisotiimiläiset voivat olla alaikäisiä. He auttavat nuorisovastaavia toiminnan ideoinnissa ja järjestelyissä. Nuorisovastaavien tulee osallistua yhdistyskoulutukseen, johon matkakulut korvataan ilman omavastuuta sekä ruokailut ja majoitus. Muutoin tehtävät ovat täysin harrastus-/vapaaehtoistoimintaa. Tehtävien hoitaminen vie aikaa noin kaksi (2) tuntia/kuukausi.

 

Seniortiimiläisiä

Seniortiimiläiset ovat yli 50-vuotiaita. He auttavat seniorvastaavaa toiminnan ideoinnissa ja järjestelyissä. Heidän tulee osallistua yhdistyskoulutukseen, johon matkakulut korvataan ilman omavastuuta sekä ruokailut ja majoitus. Muutoin tehtävät ovat täysin harrastus-/vapaaehtoistoimintaa. Tehtävien hoitaminen vie aikaa noin kaksi (2) tuntia/kuukausi.

 

Nettivastaavia

Haetaan kahta nettivastaavaa tekemään vapaaehtoistöitä työparina ja johtokunnan kanssa. Nettivastaavien tulee osallistua yhdistyskoulutukseen. He huolehtivat yhdistyksen nettisivujen sekä some-kanavien päivityksestä ja kehityksestä. Helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marras-joulukuussa tulee päivittää jäsenlehden ilmoitukset nettiin ja someen sekä tapahtumien yhteydessä avustaa ilmoittautumis- ja palautelomakkeiden kanssa. Tehtävissä tulee hallita kuvanmuokkausohjelman käyttö (tapahtumabannerit ja kuvat nettisivuille) sekä jokin nettisivujen ylläpito-ohjelma, kuten WordPress tai vastaava. Nettivastaavalle korvataan koulutuskulu ja nettikorvaus sekä maksetaan nimellinen palkkio. Tehtävien hoitaminen vie aikaa noin neljä (4) tuntia/kuukausi.

 

Aluevastaavia

Aluetoiminta on jaettu Etelä-Suomen, Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Länsi-Suomen alueelle. Alueille haetaan aluevastaavia. Aluevastaavat järjestävät alueillaan pienimuotoisempia tapahtumia. Vastaavien tulee osallistua yhdistyskoulutukseen. He huolehtivat tammikuussa, huhtikuussa, syyskuussa ja lokakuussa mahdollisten aluetapahtumien ilmoitukset jäsenlehteen. Tehtävien hoitaminen vie aikaa keskimäärin kaksi (2) tuntia/kuukausi.

 

Pohjoismaiden ja kansainvälisyysvastaavia

Haetaan ruotsinkielentaitoista pohjoismaiden vastaavaa sekä englanninkielentaitoista (muu kielitaito eduksi) kansainvälisyysvastaavaa. Näissä tehtävissä pidetään yhteyttä muiden maiden lyhytkasvuisten yhdistyksiin sekä tiedotetaan toiminnasta puolin ja toisin. Vastaavien tulee osallistua yhdistyskoulutukseen. He huolehtivat tammikuussa, huhtikuussa, syyskuussa ja lokakuussa pohjoismaiset ja kansainväliset uutiset jäsenlehteen. Tehtävien hoitaminen vie aikaa keskimäärin kaksi (2) tuntia/kuukausi.

 

Uusia vapaaehtoisia toivotaan mukaan, jotta saadaan yhdessä ylläpidettyä aktiivista toimintaa. Jos haluat lisätietoja tai ilmoittautua vapaaehtoiseksi johonkin ylläolevista tehtävistä kiinnostaa, otathan yhteyttä.

 

Lyhytkasvuiset ry

puheenjohtaja@lyhytkasvuiset.fi