Kirjasto

Lyhytkasvuiset ry:n materiaalia on luettavissa Kansallisarkistossa: http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/kansallisarkisto/

Yhdistyksellä on pieni käsikirjasto, josta löytyy lyhytkasvuisuuteen liittyviä kirjoja ja vanhempia opinnäytetöitä. Yhdistyksen edustajien ohjaamat uudemmat opinnäytetyöt ja pro-gradutyöt tai työt joihin on haastateltu yhdistyksen jäseniä on pyydetty tallennettavan sähköisiin tietokantoihin (kuten Theseus tai Helda):