Sinustako vapaahtoinen? Tai luottamushenkilö hallitukseen?

Yhdistyksen toimintaa järjestävät pääasiassa vapaaehtoiset jäsenet. Ilman vapaaehtoistoimijoita yhdistyksessä ei olisi mahdollisuutta järjestää näin monipuolisia tapahtumia jäsenillemme! Vapaaehtoistoimintaan voi osallistua kertaluontoisesti jonkin yksittäisen tapahtuman järjestelyihin tai vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi kerrallaan eri toimintojen vastaaviksi. Kuka tahansa jäsen voi järjestää tapahtumia, eikä aiempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä tarvita. Myös tulevissa tapahtumissa voi toimia vapaaehtoisena avustajana yhdessä tapahtuman varsinaisten järjestäjien kanssa. Tapahtumajärjestelijän ohjeet löydät klikkaamalla tästä. Muihinkin tehtäviin on kirjalliset ohjeet ja oppia ja apua saa hallitukselta ja järjestötyöntekijältä niin yksin ei tarvitse toimia. Ota yhteyttä hallitukseen tai järjestötyöntekijään, jos haluat tulla mukaan järjestämään toimintaa!

Kiinnostaisiko jokin alla olevista tehtävistä?

 • Talousvastaava huolehtii yhdistyksen tapahtumien budjeteista, maksuliikenteestä, palkkioista ja kulukorvauksista yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Tehtävissä on hyvä tietää perusteita työsuhdeasioista, taloudenhoidosta ja yhdistystoimintaan liittyvistä laista, säännöksistä ja yleisistä toimintatavoista sekä valmius selvitellä ja oppia lisää.
 • Jäsenrekisterivastaava huolehtii vuoden alussa jäsenlaskumaksujen muodostamisesta ja sähköisten laskujen lähetyksestä sekä seuraa yhdessä talousvastaavan kanssa maksutilannetta ja karhukirjeiden tarvetta. Lisäksi hän kirjaa yhdistyksen uusien jäsenten tiedot sekä tapahtumien yhteydessä sähköpostiosoitteet ja mahdolliset tiedotusluvat jäsenrekisteriin. Puheenjohtajan pyynnöstä hän lähettää myös sähköpostijäsentiedotteita jäsenrekisteristä.
 • Nettivastaava huolehtii yhdistyksen nettisivujen sekä some-kanavien päivityksestä ja kehityksestä. Helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marras-joulukuussa tulee päivittää jäsenlehden ilmoitukset nettiin ja someen sekä tapahtumien yhteydessä avustaa ilmoittautumis- ja palautelomakkeiden kanssa. Tehtävissä tulee hallita kuvanmuokkausohjelman käyttö (tapahtumabannerit ja kuvat nettisivuille) sekä jokin nettisivujen ylläpito-ohjelma kuten WordPress tai vastaava.
 • Lehtitoimikuntalainen avustaa tammikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa jäsenlehden kanssa. Tehtävissä tulee hallita sujuva oikoluku sekä yksityiskohdat. Tehtävien hoitaminen vie aikaa noin 6 tuntia lehteä työstettävinä viikkoina
 • Vertaistukitoimija kertoo omista elämänkokemuksistaan samankaltaisessa tilanteessa olevalle. Kokemustoimija kertoo yhdistyksestä ja lyhytkasvuisuudesta henkilöille, jotka eivät välttämättä tiedä lyhytkasvuisuudesta paljoakaan tai mitään. Vertaistukitoimijat auttavat lyhytkasvuisia ja heidän läheisiään, jotka kaipaavat tukea tai neuvoa; kokemustoimijat puhuvat opiskelijoille, ammattilaisille ja asiantuntijoille. Vertaistuki- ja kokemustoimijat edustavat yhdistystä vaativissakin tilanteissa niin heiltä edellytetään yhdistyskoulutuksen lisäksi osallistumista lisäkoulutuksiin.
 • Pohjoismaiden vastaavan tulee olla ruotsinkielentaitoinen ja kansainvälisyysvastaavan englanninkielentaitoinen (muu kielitaito eduksi). Näissä tehtävissä pidetään yhteyttä muiden maiden lyhytkasvuisten yhdistyksiin sekä tiedotetaan toiminnasta puolin ja toisin.
 • Aluevastaavat järjestävät omilla alueillaan pienimuotoisempia tapahtumia.
 • Seniorivastaavat ideoivat ja järjestelevät toimintaa yli 50-vuotiaille jäsenille.
 • Aikuistoiminnan vastaavat järjestävät toimintaa 18-30-vuotiaille nuorille aikuisille sekä yli 30-vuotiaille aikuisille.
 • Perhevastaavat voivat olla lyhytkasvuisia vanhempia tai lyhytkasvuisten lasten vanhempia. He auttavat lastenedustajia toiminnan ideoinnissa ja järjestelyissä perheleirin sekä kevät- ja syystapahtuman perhetoiminnan osalta.
 • Nuorisovastaavat tekevät vapaaehtoistöitä työparina ja nuorisotiimin kanssa, ja apuna toimii järjestötyöntekijä. He pääsevät suoraan vaikuttamaan nuorisotoiminnan muotoihin ja järjestävät toimintaa nuorille ja nuorille aikuisille 3 kertaa vuodessa: vetävät ohjelmaa sääntömääräisiin kevät- ja syystapahtumiin sekä hoitavat nuorten kesäleirin järjestelyt.
 • Nuorisotiimiläiset perehtyvät yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan sekä auttavat nuorisovastaavia toiminnan ideoinnissa ja järjestelyissä.

Mitä vapaaehtoistehtävissä vaaditaan?

 • Vastaavilta edellytetään 18 vuoden ikää, nuorisotiimiläiseltä 15 vuoden ikää.
 • Osallistuminen yhdistyskoulutukseen.
 • Kykenevä matkustamaan koulutuksiin ja tapahtumiin.
 • Valmiudet hoitaa tehtäviä sähköpostin ja internet-pohjaisten työkalujen avulla.
 • Kuukausittain aikaa käytettäväksi yhdistyksen toimintaan.
 • Tammikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa aikaa huolehtia ko. toiminnan ja mahdollisten tapahtumien ilmoitukset jäsenlehteen.
 • Muutama viikonloppu vuodesta käytettäväksi toimijakoulutukseen, tapaamisiin ja yhdistyksen tapahtumiin.
 • Sitoutuminen vuodeksi vastaavan tehtävään.

Mitä saat vastineeksi?

 • Yhdistyksen koulutus puolihoidolla, ja voit kysyä korvausta myös muihin järjestökoulutuksiin.
 • Tehtävistä aiheutuneet kulut korvataan.
 • Talous-, jäsenrekisteri- ja nettivastaavalle maksetaan nimellinen palkkio
 • Talous-, jäsenrekisteri-, netti-, Pohjoismaiden ja kansainvälisyysvastaavalle sekä lehtitoimikuntalaiselle maksetaan nettikorvaus, koska heiltä edellytetään erityisesti työskentelyä netin välityksellä.
 • Mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin sekä vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin.
 • Tilaisuuksia oppia uutta ja järjestää omannäköisiäksi tapahtumia.
 • Suoritetuista vapaaehtoistehtävistä todistus ja hyvä lisä ansioluetteloon.

Jos vapaaehtoistoimijan tehtävät kiinnostavat, ota yhteyttä hallitukseen (hallitus@lyhytkasvuiset.fi) viimeistään 15.10.2019, niin ehdit heti mukaan suunnitteluihin ja koulutuksiin.

Kiinnostaako luottamustehtävä yhdistyksen hallituksessa?

Lain mukaan yhdistyksellä on oltava hallitus ja hallituksella puheenjohtaja. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi muuta kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä.

Syyskokouksessa voit asettua ehdolle yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai lastenedustajan luottamustehtävään.

Lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus ei voi koota tai täydentää itse itseään tai muuttaa tehtäviään vaan valinnat tehdään aina sääntömääräisessä syyskokouksessa jäsenäänestyksellä.

Mitä tehtävää?

 • Osallistuminen hallituslaisille suunnattuihin koulutuksiin, yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin sekä hallituksen kokouksiin ja tapaamisiin.
 • Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
 • Hallitus on puheenjohtajan johdolla vastuussa työsuhdeasioista.
 • Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.
 • Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa.
 • Hallitus edustaa yhdistystä.

Mitä vaaditaan?

 • Puheenjohtajan on oltava täysi-ikäinen eikä hän saa olla holhouksen tai konkurssin alainen, ja hänen pitää asua Suomessa.
 • Hallituksen jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä.
 • Puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat lyhytkasvuisia ja kaksi lyhytkasvuisen vanhempaa.
 • Kykenevä matkustamaan hallituksen kokouksiin.
 • Valmiudet hoitaa tehtäviä sähköpostin ja internet-pohjaisten työkalujen avulla.
 • Tehtävissä on hyvä tietää perusteita työsuhdeasioista, taloudenhoidosta ja yhdistystoimintaan liittyvistä laista, säännöksistä ja yleisistä toimintatavoista sekä valmius selvitellä ja oppia lisää.
 • Lastenedustajat sitoutuvat lisäksi aktivoimaan perhetiimiä ja ovat vastuussa perheleirin järjestämisestä.
 • Viikoittain aikaa käytettäväksi yhdistyksen asioiden kommentointiin ja hallituksen päätösten tekemiseen sähköisesti.
 • Joka kuukausi pari tuntia käytettäväksi hallituksen skype-kokoukseen.
 • Kymmenen viikonloppua vuodesta käytettäväksi hallituksen koulutuksiin ja pidempiin kokouksiin sekä yhdistyksen sääntömääräisiin tapahtumiin.
 • Sitoutuminen kahdeksi vuodeksi hallituksen jäsenenä tai yhdeksi vuodeksi puheenjohtajana.

Mitä saat vastineeksi?

 • Matkakulukorvaukset kokouksiin ja ruokailu kokouksen aikana (lisäksi majoitus, jos edestakainen kokousmatka on kohtuuton ajaa samana päivänä).
 • Nettikorvaus, koska johtokunnan jäsenten edellytetään erityisesti voivan työskennellä netin välityksellä.
 • Puheenjohtajalle maksetaan nimellinen palkkio.
 • Yhdistyskoulutuksia ilmaiseksi.
 • Mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja tuoda omaa näkemystä hallituksen toimintaan.
 • Tilaisuuksia oppia uutta ja työskennellä lyhytkasvuisten oikeuksien puolesta.
 • Luottamustoimesta työtodistus ja hyvä lisä ansioluetteloon.

Voit tutustua myös yhdistys- ja hallitustyöskentelyn ohjeisiin