Invalidiliiton liittovaalit 5.-19.11.2021

 

 

Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry on Invalidiliiton jäsenyhdistys ja on aika vaikuttaa äänestämällä.

Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittovaltuuston muodostaa 49 jäsentä, jotka valitaan äänestämällä vaalipiireittäin. Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry kuuluu valtakunnalliseen vaalipiiriin ja on asettanut yhdistyksen ehdokkaiksi Ellen Nirhamon ja Karita Karttusen. 

Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiirissä on yhteensä 8 valtuustopaikkaa. Paikkajako määräytyy jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän mukaan. Valtakunnallisten yhdistysten valtuustopaikkojen lukumäärä on kasvanut yhdistyksemme liityttyä Invalidiliiton jäseneksi. Meillä on paljon äänioikeutettuja jäseniä, joten meillä on sitä kautta iso merkitys liittovaaleissa. 

Äänioikeus ja äänestäminen

Äänioikeus Invalidiliiton liittovaaleissa on Lyhytkasvuiset ry:n varsinaisilla jäsenillä, joiden jäsenyys on ollut voimassa 31.5.2021 ja jotka ovat täyttäneet 15 vuotta 5.11.2021 mennessä. Vaalissa voi äänestää vain oman vaalipiirin ehdokasta ja jokaisella on käytössään yksi ääni. 

Mikäli olet jäsenenä esimerkiksi oman paikkakuntasi Invalidiliiton paikallisyhdistyksessä voit valita kumman vaalipiirin ehdokasta äänestät. Sinulla on käytössäsi vain yksi ääni vaikka jäsenyyksiä olisi useampi.

Äänestysaika on 5.-19.11.2021. 

Lisätietoa äänestämisestä ja sähköisen äänestämisen linkki löytyy Invalidiliiton sivuilta. Klikkaamalla tästä pääset Invalidiliiton sivulle. 

 

Ellen Nirhamo, ehdokasnumero 70

Olen Ellen Nirhamo, 23-vuotias suomenruotsalainen opiskelija Helsingistä. Opiskelen Hanken Svenska Handelshögskolanissa kauppaoikeutta ja johtamista ja organisaatiota (maisteri). Sekä Åbo Akademissa kansainvälistä oikeutta.

Minulla on rusto-hius-hypoplasia eli RHH, mikä on harvinaissairaus. Se aiheuttaa mm. lyhytkasvuisuutta ja immuuniteetti ongelmia. Minulle on myös tehty kantasolusiirto vuonna 2018 vaikean neutropenian vuoksi. Nämä vuodet olivat minulle rankkoja, sillä vietin suurimman osan ajastani sairaalassa eristettynä.

Olen 15-vuotiaasta asti toiminut yhdistysaktiivina Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:ssä. Ensin nuorisotiimissä ja myöhemmin mm. Etelä-suomen aluevastaavana, nuorisovastaavana, nuorten aikuisten vastaavana, pohjoismaiden- ja kansainvälisyyden vastaavana.

Kaksi vuotta sitten koin kuitenkin, että haluan päästä vaikuttamaan enemmän yhdistyksen toimintaan ja nyt olen kaksi vuotta toiminut yhdistyksen hallituksessa. Ensimmäisenä vuotenani vastuualueellani oli aluetapahtumat. Tänä vuonna olen toiminut tiedotus- ja viestintävastaavana. Yhdistyksen hallituksessa olen mm. edistänyt kannanottoja, suunnitellut kampanjoita ja ollut mukana luomassa kansainvälistä yhteystyötä. Olen toiminut yhdistyksen edustajana Nearer Europe -projektissa minkä tuloksena on julkaistu konsensuspaperi EU:lle.

Suurimmat kiinnostuksen kohteeni ja asiat mitkä haluaisin tuoda mukanani, jos minut valitaan liittovaltuustoon ovat:

1. Yhdenvertaisuus, etenkin opiskelu- ja työelämässä. Yhteiskunnassamme ei vielä oteta tarpeeksi hyvin huomioon harvinaissairaita ja nuoria vammaisia. Meillä kaikilla on oikeus opiskella ja tehdä niitä töitä mitä haluamme. Kandin aiheeni oli ”Syrjintä työelämässä - vammaisten ihmisten rakenteelliset esteet”.

2. Hyvät toimintatavat. Lyhytkasvuiset-Kortväxta ry on iso ja aktiivinen yhdistys, meillä on toimintaa kaiken ikäisille ja jäseninä vauvasta vaariin. Meillä on aktiivisia vapaaehtoisia jotka suunnittelevat tapahtumia koko jäsenistölle. Uusia ideoita ja näkökulmia tarvitaan invalidiliittoon ja liittovaltuustoon.

3. Esteettömyys ja saavutettavuus. Valitettavasti monia vammaisryhmiä ei ole otettu huomioon kun esteettömiä tiloja suunnitellaan. Esimerkiksi suurin osa lyhytkasvuisista eivät pysty käyttämään inva-wc:tä.

Karita Karttunen, ehdokasnumero 75

Olen Karita Karttunen, 22-vuotias kolmannen vuoden sosionomi (AMK) - diakoniatyön opiskelija. Jyväskylässä olen asunut suurimman osan elämästäni, mutta muutin Vantaalle Diakissa Helsingin kampuksella alkaneiden opintojen perässä. Lyhytkasvuisuutta aiheuttava diagnoosini ja harvinaissairauteni on spondyloepimetafyseaalinen dysplasia.

Olen osallistunut Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry:n toimintaan koko ikäni. Yhdistyksen toimijana aloitin vuonna 2015 nuorisotiimissä. Hallituksen jäsenenä olen toiminut lähes neljä vuotta ja varapuheenjohtajana kolme vuotta. Lisäksi hallituksessa vastuualueellani on ollut vertais- ja kokemustoiminta sekä yhteistyö. Lyhytkasvuiset ry on monipuolinen ja kehityskykyinen yhdistys, jossa on paljon toimiviksi havaittuja käytäntöjä. Haluaisin olla liittovaltuustokaudella viemässä Invalidiliittoon monia hyviä asioita.

Näen, että Invalidiliitolla on yhteiskunnassa tärkeä paikka näkyvänä ja monipuolisena vaikuttajana. Oikeuksien toteutuminen, esteiden poistaminen, yhdenvertaisuus ja esimerkiksi asiakaslähtöiset ja tarkoituksenmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut vaikuttavat merkittävistä ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa. YK:n vammaissopimuksen toteutuminen vaatii yhteiskunnassa monenlaisia muutoksia, joiden eteen tarvitaan järjestöjen sisältämää kokemusasiantuntijuutta, yhteiskehittämistä sekä jäsenistön edunvalvontaa. Koen, että sosiaalialan opinnoista on minulle paljon hyötyä järjestökentällä vaikuttamisessa.

Invalidiliittoon päätöksentekoon tarvitaan lyhytkasvuisten ääntä. Myös harvinaissairaiden näkökulmia tarvitaan enemmän esille Invalidiliitossa myös muualla kuin Harvinaiset -yksikössä. Invalidiliittoon tarvitaan erilaisten näkökulmien edustajia sen monipuolisen viestin tehostamiseksi eri tavoin fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden järjestönä. Invalidiliiton monipuolisemman kuvan vahvistamisen lisäksi pidän tärkeänä yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamista. Asioihin, kuten esimerkiksi esteettömyyteen on erilaisia näkökulmia, mutta asioiden edistäminen on kuitenkin yhteinen juttu.

Käytä oikeuttasi ja vaikuta tärkeässä asiassa äänestämällä!