Yhdistyksen arvot

Avoimuus

Yhdistyksen toiminta on avointa ja luotettavaa kaikessa tekemisessä, sekä päätöksenteossa. Avoimuus on tärkeää jäsenistön keskuudessa ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessa.

Tasapuolisuus ja tasa-arvo
Kaikilla jäsenillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistys pyrkii edistämään lyhytkasvuisten tasa-arvoisuutta ja oikeuksia yhteiskunnassa.

Inhimillisyys
Yhdistyksessä ymmärretään jokaisen jäsenen yksilöllisyys ja erilaisuus. Yhdessä tekemällä ja kokemuksia jakamalla luodaan hyvää kaikille.

Asiantuntijuus
Yhdistys jakaa tietoa ja ymmärrystä lyhytkasvuisuudesta. Järjestämme asiantuntevia luentoja oppilaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Elämänilo
Yhdistys pyrkii lisäämään jäsenistön elämäniloa yhteisillä tapahtumilla. Vertaistuen saaminen ja me-henki voimaannuttaa kaikkia.