Kysely lyhytkasvuisuudesta

Millaista on lyhytkasvuisten ihmisten elämä Suomessa?  hook-829942_1280

Lyhytkasvuiset ry:n kyselyllä on selvitetty lyhytkasvuisten ihmisten asemaa ja elinoloja usealla eri osa-alueella. Kysely lyhytkasvuisuudesta on osa Silja Ailasmaan pro gradu-tutkimusta, joka käsittelee koulunkäyntiä, opiskelemista ja työllistymistä lyhytkasvuisen ihmisen näkökulmasta.  Kyselyn tietoja tarvitaan lyhytkasvuisten ihmisten palveluiden parantamiseksi ja oikeuksien valvonnan tehostamiseksi. Tuloksia hyödynnetään Lyhytkasvuiset ry:n toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Aineistoa on lisäksi mahdollista käyttää tieteellisessä tutkimuksissa ja julkaisuissa.

Kysely suoritettiin 2016. Lomakkeita oli kaksi: ensimmäinen suunnattu aikuisille ja 15 vuotta täyttäneille nuorille, toinen lomake alle 15-vuotiaiden lasten huoltajien täytettäväksi.

Kyselyn tulokset julkaistaan Lyhytkasvuiset ry:n jäsenlehdessä vielä tämän vuoden aikana.

Kiitos todella paljon jokaiselle vastanneelle!

Sanna Leppäjoki Puheenjohtaja Lyhytkasvuiset ry
Silja Ailasmaa Opiskelija Turun yliopisto
Matti Laitinen Tutkimuspäällikkö Kynnys ry