Yhteistyö

Yhdistys tekee yhteistyötä lyhytkasvuisuuteen perehtyneiden asiantuntijoiden sekä terveydenhuollon henkilöstön kanssa sekä muiden yhdistysten kanssa. Sidosryhmäyhteistyö painottuu tiedon saamiseen, jakamiseen, neuvontaan ja vaikuttamistyöhön. Yhdistys järjestää muiden yhdistysten kanssa yhteistapahtumia sekä osallistuu muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.

Kokemustoimija

Yhdistyksen kautta voi tiedustella kokemustoimija esimerkiksi opetustilanteisiin. Kokemustoimija on lyhytkasvuinen henkilö, joka kertoo lyhytkasvuisuuteen liittyvistä asioista omien kokemustensa pohjalta, usein vuosikymmenien kokemuksella. Kokemustoimia voi kertoa yleisellä tasolla eri diagnooseista ja siitä, miten ne vaikuttavat joka päiväiseen elämään tai hän voi käsitellä jotain tiettyä teemaa esimerkiksi kuinka huomioida lyhytkasvuisuus hoitotyössä, kuntoutuksessa, fysioterapiassa, opintojen ohjauksessa jne. Aiheita voivat olla myös soveltava liikunta, esteettömyys ja erilaisuuden kohtaaminen arkipäivässä.

Opinnäytetyöt ja tutkimukset

Yhdistystoiminnasta ja lyhytkasvuisuudesta on mahdollista ammentaa myös monipuolisia aiheita opinnäytetöihin tai tutkimuksiin. Aiheet voivat luonnollisesti liittyä sosiaali- ja terveysaloilla lyhytkasvuisten liikkumis- ja toimintakykyyn, lyhytkasvuisuuden huomioimiseen kuntoutuksessa ja hoidossa, mutta myös yhteiskuntapuolella tämän ryhmän sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan. Lisäksi teemat voivat liittyä kolmannen sektorin merkitykseen ja yhdistyksen toimintaan. Tahot jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä opinnäytetöiden tai tutkimuksesta voi ottaa yhteyttä yhdistykseen.

 

Tietolähteitä ja vinkkejä opinnäytetyöaiheista klikkaamalla https://www.lyhytkasvuiset.fi/julkaisut/kirjasto/