Oppilaitosyhteistyö

Kokemusasiantuntija

Yhdistyksen kautta voi tiedustella kokemusasiantuntijaa esimerkiksi opetustilanteisiin. Kokemusasiantuntija on lyhytkasvuinen henkilö, joka kertoo lyhytkasvuisuuteen liittyvistä asioista omien kokemustensa pohjalta, usein vuosikymmenien kokemuksella. Kokemusasiantuntija voi kertoa yleisellä tasolla eri diagnooseista ja siitä, miten ne vaikuttavat joka päiväiseen elämään tai asiantuntija voi käsitellä jotain tiettyä teemaa esimerkiksi kuinka huomioida lyhytkasvuisuus hoitotyössä, kuntoutuksessa, fysioterapiassa, opintojen ohjauksessa jne. Aiheita voivat olla myös soveltava liikunta, esteettömyys ja erilaisuuden kohtaaminen arkipäivässä.

Opinnäytetyöt ja tutkimukset

Yhdistystoiminnasta ja lyhytkasvuisuudesta on mahdollista ammentaa myös monipuolisia aiheita opinnäytetöihin tai tutkimuksiin. Aiheet voivat luonnollisesti liittyä sosiaali- ja terveysaloilla lyhytkasvuisuuden huomioimiseen kuntoutuksessa ja hoidossa, mutta myös yhteiskuntapuolella tämän ryhmän sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan. Lisäksi teemat voivat liittyä kolmannen sektorin merkitykseen ja yhdistyksen toimintaan. Tahot jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä opinnäytetöiden tai tutkimuksesta voi ottaa yhteyttä yhdistykseen.

Käynnissä olevat tutkimukset

opinnaytetyo_tapahtuma

kysely