Yhteistyö

Yhdistys tekee yhteistyötä lyhytkasvuisuuteen perehtyneiden asiantuntijoiden sekä terveydenhuollon henkilöstön kanssa sekä muiden yhdistysten kanssa. Sidosryhmäyhteistyö painottuu tiedon saamiseen, jakamiseen, neuvontaan ja vaikuttamistyöhön. Sekä yhdistys järjestää muiden yhdistysten kanssa yhteistapahtumia sekä osallistuu muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.