Perhe- ja nuorisotoiminta

Perhetoiminta

Perhetoiminta on ensisijaisesti suunnattu alle kouluikäisten lyhytkasvuisten lasten perheille. Perheiden välistä yhteistoimintaa järjestetään kokemusten ja tietojen jakamiseksi mm. valtakunnallisten ja aluetapahtumien yhteydessä. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään vuosittain perheille kohdistettua toimintaa kuten perheleiri/perhetapahtuma.

Perhetoiminnasta vastaavat Leena Glücker ja Katriina Norring.

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminta tarjoaa ikä- ja elämäntilannetta vastaavaa toimintaa koululaisille (n. 7-11-vuotiaille), nuorille (n. 12 – 17 v.) ja nuorille aikuisille (n. 18 – 30 v.). Heille järjestetään kesäleirejä, viikonlopputapahtumia sekä toimintaa yhdistyksen muiden tapahtumien yhteydessä. Tällä tavoin tuetaan nuoria kokonaiselämäntilanteen hallinnassa ja annetaan tietoa lyhytkasvuisuuteen liittyvistä tukimuodoista, palveluista ja apuvälineistä. Nuorille välitetään tietoa myös lyhytkasvuisen hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

Nuorisovastaavina toimivat Elisa Anttonen, Ella Stenroos ja Jenni Suhonen
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lyhytkasvuiset.fi