Lyhytkasvuiset ry

Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry on v. 1984 perustettu valtakunnallinen yhdistys lyhytkasvuisille ja heidän läheisilleen. Yhdistyksessä on noin 700 jäsentä. Toimintaa toteutetaan pääsääntöisesti vapaaehtoistyön voimin.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön yhdyssiteenä, valvoa heidän oikeuksiaan ja työskennellä kasvuhäiriöiden aiheuttamien vammojen ja haittavaikutusten tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi.

Yhdistyksen tavoitteena on:

•    Välittää tietoa lyhytkasvuisuudesta ja siihen liittyvistä asioista, mm. apuvälineistä, tukimuodoista, vaatteista, ravitsemuksesta ja liikunnasta.

•    Antaa tietoa eri viranomaisille ja päättäjille, jotka tekevät työtä lyhytkasvuisten parissa (esim. sosiaalityöntekijöille, päiväkotien ja koulujen henkilökunnalle, lääkäreille, hoitajille).

•    Tukea samanlaisessa elämäntilanteessa olevaa lyhytkasvuista ja/tai hänen perhettään sekä läheisiään.

•    Kerätä tietoa eri diagnoosiryhmien hoitomuodoista ja tutkimuksista.

•    Vaikuttaa asenteisiin ja poistaa ennakkoluuloja.