Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry

Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry on v. 1984 perustettu valtakunnallinen yhdistys lyhytkasvuisille ja heidän läheisilleen. Yhdistyksessä on noin 600 jäsentä. Yhdistyksellä on yksi työntekijä ja toimintaa toteutetaan pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön yhdyssiteenä, valvoa heidän oikeuksiaan ja työskennellä kasvuhäiriöiden aiheuttamien vammojen ja haittavaikutusten tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi.

Yhdistyksen tavoitteena on:

  • Välittää tietoa lyhytkasvuisuudesta ja siihen liittyvistä asioista, mm. apuvälineistä, tukimuodoista, vaatteista, ravitsemuksesta ja liikunnasta.
  • Antaa tietoa eri viranomaisille ja päättäjille, jotka tekevät työtä lyhytkasvuisten parissa (esim. sosiaalityöntekijöille, päiväkotien ja koulujen henkilökunnalle, lääkäreille, hoitajille).
  • Tukea samanlaisessa elämäntilanteessa olevaa lyhytkasvuista ja/tai hänen perhettään sekä läheisiään.
  • Kerätä tietoa eri diagnoosiryhmien hoitomuodoista ja tutkimuksista.
  • Vaikuttaa asenteisiin ja poistaa ennakkoluuloja.

Arvot

Avoimuus

Yhdistyksen toiminta on avointa ja luotettavaa kaikessa tekemisessä, sekä päätöksenteossa. Avoimuus on tärkeää jäsenistön keskuudessa ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessa.

Yhdenvertaisuus

Kaikilla jäsenillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistys pyrkii edistämään lyhytkasvuisten yhdenvertaisuutta ja oikeuksia yhteiskunnassa.

Inhimillisyys

Yhdistyksessä ymmärretään jokaisen jäsenen yksilöllisyys ja erilaisuus. Yhdessä tekemällä ja kokemuksia jakamalla luodaan hyvää kaikille.

Asiantuntijuus

Yhdistys jakaa tietoa ja ymmärrystä lyhytkasvuisuudesta. Järjestämme asiantuntevia luentoja oppilaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Elämänilo

Yhdistys pyrkii lisäämään jäsenistön elämäniloa yhteisillä tapahtumilla. Vertaistuen saaminen ja me-henki voimaannuttaa kaikkia.