Perhe- ja nuorisotoiminta

Perhetoiminta

Perhetoiminta on ensisijaisesti suunnattu alle kouluikäisten lyhytkasvuisten lasten perheille. Perheiden välistä yhteistoimintaa järjestetään kokemusten ja tietojen jakamiseksi mm. valtakunnallisten ja aluetapahtumien yhteydessä. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään vuosittain perheille kohdistettua toimintaa kuten perheleiri/perhetapahtuma.


Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminta tarjoaa ikä- ja elämäntilannetta vastaavaa toimintaa koululaisille (n. 7-12-vuotiaille) ja nuorille (n. 12 – 18 v.). Heille järjestetään kesäleirejä, viikonlopputapahtumia sekä toimintaa yhdistyksen muiden tapahtumien yhteydessä. Tällä tavoin tuetaan nuoria kokonaiselämäntilanteen hallinnassa ja annetaan tietoa lyhytkasvuisuuteen liittyvistä tukimuodoista, palveluista ja apuvälineistä. Nuorille välitetään tietoa myös lyhytkasvuisen hyvinvointiin vaikuttavista asioista.