Perhe- ja nuorisotoiminta

Perhetoiminta

Perhetoiminta on ensisijaisesti suunnattu alle kouluikäisten lyhytkasvuisten lasten perheille. Perheiden välistä yhteistoimintaa järjestetään kokemusten ja tietojen jakamiseksi mm. valtakunnallisten ja aluetapahtumien yhteydessä. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään vuosittain perheille kohdistettua toimintaa kuten perheleiri/perhetapahtuma.

Perhetoiminnasta vastaavat johtokunnan lasten edustajat Leena Glücker ja Miia Ptkäniemi yhdessä perheaktiivi Tanja Granrothin kanssa.

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminta tarjoaa ikä- ja elämäntilannetta vastaavaa toimintaa koululaisille (n. 7-11-vuotiaille), nuorille (n. 12 – 17 v.) ja nuorille aikuisille (n. 18 – 30 v.). Heille järjestetään kesäleirejä, viikonlopputapahtumia sekä toimintaa yhdistyksen muiden tapahtumien yhteydessä. Tällä tavoin tuetaan nuoria kokonaiselämäntilanteen hallinnassa ja annetaan tietoa lyhytkasvuisuuteen liittyvistä tukimuodoista, palveluista ja apuvälineistä. Nuorille välitetään tietoa myös lyhytkasvuisen hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

Nuorisovastaavina toimivat Jenni Suhonen ja Ellen Nirhamo.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lyhytkasvuiset.fi