Liikunta ja urheilu

Moni lyhytkasvuinen voi löytää ominaisuuksistaan riippuen itselleen sopivan liikuntalajin. Lisäksi monia lajeja on mahdollista soveltaa lyhytkasvuisuudesta johtuville vaikeillekin vammoille ja sairauksille sopivaksi. Liikunnan harrastamisen voi katsoa olevan lyhytkasvuisille valtaväestöä jopa tärkeämpää juuri vammojen ja sairauksien takia ja niiden etenemisen ennaltaehkäisemiseksi. 

Yhdistys voi järjestää erikseen liikuntatapahtumia tai lajikokeiluja osana muiden tapahtumien ohjelmaa - kannattaakin seurata tiedotusta yhdistyksen tapahtumista.

Yhdistys on IDSF:n eli International Dwarfism Sport Federationin jäsen ja sitä kautta on mahdollisuus osallistua lyhytkasvuisten MM-kisoihin, jotka pidetään joka neljäs vuosi. International Dwarf Sports Federation – IDSF – World Dwarf Games

Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. 

  • Paralympiakomitean Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka eivät vielä ole löytäneet sopivaa liikuntaharrastusta. Valtti (paralympia.fi)
  • Paralympiakomitean on koonnut sivuilleen urheiluseurat ja muut toimijat, joissa on jo vammaisurheilijoita tai erityistä tukea tarvitsevia liikkujia tai joilla on valmiuksia ja haluaa ottaa heitä toimintaansa. Löydä oma seura (paralympia.fi)