Kannanotto kääpiö–sanan käytöstä: oikea termi on lyhytkasvuinen.

Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:n kannanotto kääpiö–sanan käytöstä: oikea termi on lyhytkasvuinen.

Tällä kannanotolla Lyhytkasvuiset ry pyrkii lisäämään tietoisuutta lyhytkasvuisiin liitettävistä termeistä ja niiden asianmukaisesta käytöstä. Kunnioittavassa kohtaamisessa on tärkeää tietää ajantasaiset ja korrektit termit. Lyhytkasvuisten kuten muidenkaan vammaryhmien asema ei ole ollut yhteiskunnassa yhdenvertainen. Loukkaavien termien käyttäminen heikentää asemaa yhteiskunnassa. Yhdistyksessä toivomme, että tällaisista ihmisarvoa alentavista termeistä luovutaan kokonaan lyhytkasvuisten ihmisten aseman ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi.


Lyhytkasvuisiin on viitattu joitakin vuosikymmeniä sitten termillä kääpiökasvuinen, joka on voinut olla käytössä jopa lääketieteen suomennoksissa, mutta nykyään sana on auttamattomasti vanhentunut. Sana on johdettu englanninkielen sanasta dwarfism, mutta kannattaa muistaa, että tämäkin sana jakaa nykyään mielipiteitä myös englanninkielisten lyhytkasvuisten keskuudessa. Lisäksi lyhytkasvuisten keskuudessa kääpiö-nimitys on koettu erittäin loukkaavaksi. Sitä on usein käytetty haukkumasanana ja edelleen lyhytkasvuiset kohtaavat tällaista nimittelyä. Sana on myös harhaanjohtava, koska se viittaa taruolentoihin. Myöskään muut samantapaiset nimitykset ja termit eivät ole korrekteja. Tällaisten sanojen käyttö koetaan ihmisarvoa loukkaavana, kun ne liitetään ihmiseen. Niiden käyttöön on yhdistyksessä alettu puuttumaan jo useita vuosia sitten.


On muistettava, että vaikka kääpiö-termin käyttäjä ei tarkoittaisi nimittämistä loukkaavana, on se lyhytkasvuisten mielestä yleensä loukkaavaa. Siksi sitä ei ole soveliasta käyttää. Tietoinen termien väärinkäyttö on puolestaan tapa käyttää valtaa sekä alentaa kohdetta ja hänen ihmisarvoaan muusta yhteiskunnasta. Sananvapautta ei ole oikein käyttää ihmisarvon loukkaamiseen.


Sosiaali- ja terveydenhuollossa lyhytkasvuisen kohdalla voidaan viitata esimerkiksi henkilöön, jolla on luustosairaus tai jokin tietty diagnoosi. Mikäli muuten on välttämätöntä kuvailla lyhytkasvuista ihmistä ominaisuutensa perusteella, oikea termi on lyhytkasvuinen. Mieluiten kuitenkin tulemme kohdelluksi yksilöinä ja meitä voi lähestyä käyttäen kutsumanimeä.


02.09.2020

Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry

Lisätietoja: Puheenjohtaja Karita Karttunen puh 044 355 9499, (tavoitettavissa parhaiten iltaisin klo 16-20) puheenjohtaja(at)lyhytkasvuiset.fi