Kiinnostaako luottamustoimi? Haluatko olla hallituksessa ohjaamassa yhdistyksen toimintaa?

Yhdistyksen hallitus valmistelee linjaukset kevät- ja syyskokoukseen jäsenistön käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi sekä vuoden aikana toimeenpanee näiden kokousten mukaiset päätökset. Hallituslaiset tekevät päätökset yhdistyksen juoksevista asioista.

Syyskokouksessa voit asettua ehdolle yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai lastenedustajan luottamustehtävään.

Lain mukaan yhdistyksellä on oltava hallitus ja hallituksella puheenjohtaja. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi muuta kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä.

Lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus ei voi koota tai täydentää itse itseään tai muuttaa tehtäviään vaan valinnat tehdään aina sääntömääräisessä syyskokouksessa jäsenäänestyksellä.

Mitä tehtävää?

 • Osallistuminen hallituslaisille suunnattuihin koulutuksiin, yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin sekä hallituksen kokouksiin ja tapaamisiin.
 • Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
 • Hallitus on puheenjohtajan johdolla vastuussa työsuhdeasioista.
 • Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.
 • Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa.
 • Hallitus edustaa yhdistystä.

Mitä vaaditaan?

 • Puheenjohtajan on oltava täysi-ikäinen eikä hän saa olla holhouksen tai konkurssin alainen, ja hänen pitää asua Suomessa.
 • Hallituksen jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä.
 • Puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat lyhytkasvuisia ja kaksi lyhytkasvuisen vanhempaa.
 • Kykenevä matkustamaan hallituksen lähikokouksiin ja osallistumaan verkkokokouksiin sähköisesti.
 • Valmiudet hoitaa tehtäviä sähköpostin ja internet-pohjaisten työkalujen avulla.
 • Tehtävissä on hyvä tietää perusteita työsuhdeasioista, taloudenhoidosta ja yhdistystoimintaan liittyvistä laista, säännöksistä ja yleisistä toimintatavoista sekä valmius selvitellä ja oppia lisää.
 • Lastenedustajat sitoutuvat lisäksi aktivoimaan perhetiimiä ja ovat vastuussa perheleirin järjestämisestä.
 • Viikoittain aikaa käytettäväksi yhdistyksen asioiden kommentointiin ja hallituksen päätösten tekemiseen sähköisesti.
 • Joka kuukausi pari tuntia käytettäväksi hallituksen Teams-kokoukseen.
 • Kymmenen viikonloppua vuodesta käytettäväksi hallituksen koulutuksiin ja pidempiin kokouksiin sekä yhdistyksen sääntömääräisiin tapahtumiin.
 • Sitoutuminen kahdeksi vuodeksi hallituksen jäsenenä tai yhdeksi vuodeksi puheenjohtajana.

Klikkaamalla tästä voit tutustua myös yhdistys- ja hallitustyöskentelyn ohjeisiin.

Mitä saat vastineeksi?

 • Matkakulukorvaukset kokouksiin ja ruokailu kokouksen aikana (lisäksi majoitus, jos edestakainen kokousmatka on kohtuuton ajaa samana päivänä).
 • Yhdistyksen Microsoft Office356-tunnukset ja -työkalut sekä Teams käyttöösi
 • Puheenjohtajalle maksetaan nimellinen palkkio.
 • Yhdistyskoulutuksia ilmaiseksi.
 • Mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja tuoda omaa näkemystä hallituksen toimintaan.
 • Tilaisuuksia oppia uutta ja työskennellä lyhytkasvuisten oikeuksien puolesta.
 • Luottamustoimesta työtodistus ja hyvä lisä ansioluetteloon.