Jäsenkysely toiminnansuunnittelua varten

Yhdistys haluaa kerätä tietoa toiminnansuunnittelua varten. Vastaukset annetaan nimettöminä ja käsitellään siten, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Hallitus ja toimijat hyödyntävät kyselyn tuloksia toiminnan suunnittelussa.

Jäsenkysely 2023

Vastaajan taustatiedot

Olen: (Pakollinen tieto)
Minkä ikäinen olet? (Pakollinen tieto)
Jos vastaat läheisen roolissa, mikä ikäinen lyhytkasvuinen läheisesi on?
Kuinka kauan olet ollut yhdistyksen jäsen? (Pakollinen tieto)

Yhdistyksen nykyhetki

Miten tyytyväinen olet yhdistyksen toimintaan? (Pakollinen tieto)
Mitkä ovat mielestäsi yhdistyksen 3 tärkeitä tehtävää? (Pakollinen tieto)
Yhdistys voisi käyttää vähemmän aikaa/voimavaroja seuraaviin tehtäviin: (Pakollinen tieto)

Miten koet yhdistyksen ja sen toiminnan?

Olen tervetullut omana itsenäni yhdistyksen tapahtumiin (Pakollinen tieto)
Saan tapahtumista riittävästi tietoa ennakkoon (Pakollinen tieto)
Tapahtumista tiedotetaan oikea-aikaisesti. (Pakollinen tieto)
Tapahtumien omavastuut ovat sopivan hintaisia. (Pakollinen tieto)
Minulle mieleisiä tapahtumia on sopiva määrä. (Pakollinen tieto)
Koen voivani vaikuttaa riittävästi ja minulle sopivalla tavalla yhdistyksen toimintaan. (Pakollinen tieto)

Yhdistyksen toiminta tulevaisuudessa