Opinnäytetyöt ja pro gradu-tutkielmat


Yhdistyksellä on pieni käsikirjasto, josta löytyy lyhytkasvuisuuteen liittyviä kirjoja ja vanhempia opinnäytetöitä. Yhdistyksen edustajien ohjaamat uudemmat opinnäytetyöt ja pro-gradutyöt tai työt joihin on haastateltu yhdistyksen jäseniä on pyydetty tallennettavan sähköisiin tietokantoihin (kuten Theseus tai Helda):