Vertaistukitoiminta

VERTAISTUKI AUTTAA

Lyhytkasvuisuus ja siihen mahdollisesti liittyvä vamma tai sairaus tuo omia erityisiä haasteita elämään. Keskustelu samankaltaisia asioita läpikäyneen ja samanlaisia haasteita kokeneen ja niistä jo selviytyneen kanssa auttaa.

Vertaistukiperhe- ja vertaistukihenkilötoiminta ovat vertaistukea, joka on omiin kokemuksiin perustuvaa, ei ammatillista toimintaa. Vertaistuki voi olla tiedon jakamista, tunteiden ja ajatusten läpikäymistä tai samankaltaisten kokemusten vaihtoa. Tukihenkilöä tai tukiperhettä saattaa tarvita itse lyhytkasvuinen, lyhytkasvuisen lapsen vanhempi tai joku muu lyhytkasvuisen ihmisen perheenjäsen tai läheinen. Esimerkiksi lyhytkasvuisen lapsen syntymä aiheuttaa monenlaisia ajatuksia ja tunteita perheissä ja heidän läheisissään sekä tuo muutoksia elämään monella tavalla, tällöin vertainen voi auttaa.

Yhdistyksellä on monipuolinen tukihenkilötarjonta, josta löytyy lyhytkasvuisuuden hyvin eri näkökulmasta ja elämäntilanteissa kokeneita ja kokevia ihmisiä. Tukihenkilön tarve voi muuttua esim. eri kehitys -ja kasvuvaiheissa sekä elämäntilanteiden muuttuessa. Tukihenkilönä tai tukiperheenä toimivat yhdistyksen järjestämän tukihenkilökurssin käyneet henkilöt tai perheet, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet toimimaan tukijoina kalenterivuoden kerrallaan. Lyhytkasvuisuuden jossain muodossa kokeneina he haluavat vapaaehtoisesti olla tukena muille samankaltaisessa tilanteessa oleville.

Jokainen meistä on joskus myös itse tarvinnut ja tarvitsee vertaistukea, ainakin jossain muodossa. Vertaistukiperheen tai vertaistukihenkilön löytämisessä ja vertaistukeen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa järjestötyöntekijä. Ota rohkeasti yhteyttä, kun sinulla on siihen tarve ja oikea hetki. Autamme parhaan kykymme mukaan.

VERTAISTUKIHENKILÖT JA -PERHEET

lk = lyhytkasvuinen aikuinen / lkp = lyhytkasvuinen lapsi perheessä

Vertaistuen koordinaattorina toimii järjestötyöntekijä.

Viola Haapanen (lk)

Marjo Heikkinen (lk)

Linda (lk) ja Timo Kouva (lk)

Arja Lankinen (lk)

Helena Mäkelä (lk)

Tuula Nyberg (lk)

Pia Ojala (lk)

Sirkka Paananen (lk)

Sanna Salminen (lk)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lyhytkasvuiset.fi