Vertaistukitoiminta

VERTAISTUKI AUTTAA

Vertaistuki on tarkoitettu lyhytkasvuisille ja heidän perheilleen ja muille läheisille. Jokainen meistä on joskus myös itse tarvinnut ja tarvitsee vertaistukea, ainakin jossain muodossa. Lyhytkasvuisuus ja siihen mahdollisesti liittyvä vamma tai sairaus tuo omia erityisiä haasteita elämään. Keskustelu samankaltaisia asioita läpikäyneen ja samanlaisia haasteita kokeneen ja niistä jo selviytyneen kanssa auttaa. Voit kysyä lisää vertaistuesta yhdistyksen työntekijältä. Hän auttaa sopivan vertaistukiperheen tai vertaistukihenkilön löytämisessä ja vertaistukeen liittyvissä kysymyksissä.


Vertaistukitoiminta

Vertaistukitoiminnassa henkilö tukee omien kokemustensa pohjalta samantapaisessa tilanteessa olevaa. Kyseessä on vapaaehtoistoiminta, ei ammatillinen toiminta, vaikka vertaistuki voi täydentää ammattilaisilta saatua ja vertaistukihenkilöt ovat käyneet yhdistyksen koulutuksen.

Vertaistuki voi olla tiedon jakamista, tunteiden ja ajatusten läpikäymistä tai samankaltaisten kokemusten vaihtoa. Tukihenkilöä tai tukiperhettä saattaa tarvita itse lyhytkasvuinen, lyhytkasvuisen lapsen vanhempi tai joku muu lyhytkasvuisen ihmisen perheenjäsen tai läheinen. Esimerkiksi lyhytkasvuisen lapsen syntymä aiheuttaa monenlaisia ajatuksia ja tunteita perheissä ja heidän läheisissään sekä tuo muutoksia elämään monella tavalla, tällöin vertainen voi auttaa. Nuorella lyhytkasvuisella itsenäistyminen ja jatko-opintojen ja uravalinnassa voi olla hyötyä kuulla aikuisen lyhytkasvuisen kokemuksia. Aikuinen lyhytkasvuinen taas voi kaivata vinkkejä perheenperustamisen ollessa ajankohtaista. Myös tukipalvelujen ja byrokratian pyörteissä ohjeet ovat hyödyksi.

Yhdistyksellä on monipuolinen tukihenkilötarjonta, josta löytyy lyhytkasvuisuuden hyvin eri näkökulmasta ja elämäntilanteissa kokeneita ja kokevia ihmisiä. Tukihenkilön tarve voi muuttua esim. eri kehitys -ja kasvuvaiheissa sekä elämäntilanteiden muuttuessa.

Tukihenkilönä tai tukiperheenä toimivat koulutetut henkilöt tai perheet, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet toimimaan tukijoina kalenterivuoden kerrallaan. Lyhytkasvuisuuden jossain muodossa kokeneina he haluavat vapaaehtoisesti olla tukena muille samankaltaisessa tilanteessa oleville.