Yhdistystoiminnan ohjeita

Yhdistystoimintaa ohjaavat lait ja säännöt. Näitä lakeja ja sääntöjä täydentävät hyvä hallintotapa ja yleiset käytännöt. Lisäksi jokaisella yhdistyksellä on omia toimintatapoja ja pelisääntöjä. Kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta vaan omatoiminen perehtyminen ennakkoon helpottaa huomattavasti omaa ja muiden hallitustyöskentelyä. Ohjeita ja oppaita on löydettävissä runsaasti vaikka lähikirjastosta. Alle on koottu netistä löytyviä tietolähteitä. Lisäksi yhdistyksen omat pelisäännöt ja tehtävänkuvat löytyvät hallituksen Teams-kanavalta. 


Valmistautuminen järjestäytymiskokoukseen ja ryhmäytymisviikonloppuun

Ennen järjestäytymis- ja ryhmäytymisviikonloppua uuden ja miksei jatkavankin hallituslaisen kannattaa tutustua vähintään neljään videoon yhdistystoiminnasta:

  1. SOSTE hallituksen tehtävät ja vastuut (kesto n. 1 h)
  2. SOSTE: Pieni yhdistys työnantajana – Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Hallituksen rooli ja vastuu (kesto n. 1 h)
  3. Invalidiliitto: Palkka vs. vapaaehtoistyö (kesto vajaa 1h)
  4. Invalidiliiton yhdistystoiminnan webinaareista voi valita yhden tai useamman itseä lähinnä kiinnostavan videon: Invalidiliiton webinaareja yhdistystoiminnasta

Yhdistystoimintaa ohjaavat lait ja säännöt

Hallituslaisen tulee tuntea ainakin Lyhytkasvuiset ry:n omat säännöt
Lisäksi on hyvä tietää, että yhdistyksen muutosilmoitukset tulee tehdä vuosittain PRH:n Yhdistysasiat-yksikköön

Ajantasaisia yhdistystoimintaan liittyviä lakeja löytyy Finlexistä:
Suomen perustuslaki 13§: kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
Yhdistyslaki
Tietosuojalaki


Yhdistystoiminnan toimintatapoja ja hyvä hallintotapa

Yhdistystoimija-opiskelumateriaali (Opintokeskus Sivis)


Yhdistys työnantajana: tietolähteitä hallitukselle

Hallituslaisen on hyvä tutustua yhdistyksen noudattamaan Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen (1.6.2022-31.3.2024) ja siihen liittyvään valtion matkustussääntöön 2022

Yhdistys kuuluu Hyvinvointialan työnantajaliittoon, joiden sivuilta löytyy lisätietoja ja tarvittaessa hallitus voi kysyä vastauksia askarruttaviin kohtiin.

Hyviä ohjeita on myös työsuojeluviranomaisen nettisivuilla, ja heiltäkin hallitus voi tarkistaa epäselviä lain kohtia.

Työsuhdeasioita ohjaavat lait löytyvät Finlexistä:
Työehtosopimuslaki
Työsopimuslaki  
Työaikalaki  
Vuosilomalaki
Työterveyshuoltolaki
Työturvallisuuslaki
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä