Yhteistyö, kokemustoimijat ja opinnäytetyöt

 

Yhdistys tekee yhteistyötä lyhytkasvuisuuteen perehtyneiden asiantuntijoiden sekä terveydenhuollon henkilöstön kanssa sekä muiden yhdistysten kanssa. Sidosryhmäyhteistyö painottuu tiedon saamiseen, jakamiseen, neuvontaan ja vaikuttamistyöhön. Yhdistys järjestää muiden yhdistysten kanssa yhteistapahtumia sekä osallistuu muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.

Kokemustoimija

Yhdistyksen kautta voi tiedustella kokemustoimijoita esimerkiksi opetustilanteisiin, palvelujen kehittämistyöryhmiin ja ohjausryhmiin. Kokemustoimija on käynyt yhdistyksen koulutuksen. Hän itse lyhytkasvuinen henkilö, joka kertoo lyhytkasvuisuuteen liittyvistä asioista omien kokemustensa pohjalta, usein vuosikymmenien kokemuksella. Kokemustoimija voi kertoa yleisellä tasolla eri diagnooseista ja siitä, miten ne vaikuttavat joka päiväiseen elämään tai hän voi käsitellä jotain tiettyä teemaa esimerkiksi kuinka huomioida lyhytkasvuisuus hoitotyössä, kuntoutuksessa, fysioterapiassa, opintojen ohjauksessa jne. Aiheita voivat olla myös soveltava liikunta, esteettömyys ja erilaisuuden kohtaaminen asiakastyössä tai ihan arkipäivässä.

Kokemustoimijan "vierailun" voi järjestää myös etänä virtuaalikokouksen tavoin. Ole yhteyksissä järjestötyöntekijään, niin suunnitellaan vierailu yhdessä. 

Opinnäytetyöt ja tutkimukset

Yhdistystoiminnasta ja lyhytkasvuisuudesta on mahdollista ammentaa myös monipuolisia aiheita opinnäytetöihin tai tutkimuksiin. Aiheet voivat luonnollisesti liittyä sosiaali- ja terveysaloilla lyhytkasvuisten liikkumis- ja toimintakykyyn, lyhytkasvuisuuden huomioimiseen kuntoutuksessa ja hoidossa, mutta myös yhteiskuntapuolella tämän ryhmän sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan. Lisäksi teemat voivat liittyä kolmannen sektorin merkitykseen ja yhdistyksen toimintaan. Tahot jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä opinnäytetöiden tai tutkimuksesta voi ottaa yhteyttä yhdistykseen.

Tietolähteitä ja vinkkejä opinnäytetyöaiheista löydät täältä. 

Ota meihin yhteyttä, suunnitellaan yhdessä millaista yhteistyötä voisimme tehdä. Yhteystiedot löydät täältä.