Tietoa tukitoimista

Lyhytkasvuisuuteen liittyy monia arkielämän haasteita. Erilaisia tukitoimia- ja palveluita on kehitetty turvaamaan vammaisten ihmisten toimiminen yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Näille sivuille on kerätty tietoa ja linkkivinkkejä, joista on apua tukiviidakossa selviämiseen. 


Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2024

Järjestöjen sosiaaliturvaoppaaseen on koottu kattavasti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvaan liittyviä asioita. 


THL:n vammaispalvelujen käsikirja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitää yllä Vammaispalvelujan käsikirjaa. Käsikirja on tarkoitettu vammaispalvelujen työntekijöiden työvälineeksi mutta siellä on hyvää tietoa myös asiakkaille.  Esimerkiksi asiakas/palvelusuunnitelman laatimiseen liittyviin ohjeisiin kannattaa käydä tutustumassa. Löydät ne täältä.


Invalidiliiton webinaareja vammaispalvelulain mukaisista palveluista

Invalidiliitto on julkaissut useita webinaareja, joissa käsitellään vammaispalvelulain mukaisia palveluita. Webinaarien aiheina ovat mm palvelusuunnitelma, vammaispalvelujen hakeminen, asunnon muutostyöt jne. 


Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista


YK:n vammaisia henkilöitä koskeva ihmisoikeussopimus

Suomessa tuli voimaan YK:n vammaissopimus vuonna 2016. Sopimus rinnastetaan lakiin ja Suomen on sitä noudatettava. Invalidiliitto on julkaissut sopimuksesta YK:n vammaissopimus käyttöön!-käsikirjan. Lisää tietoa ja käsikirja löytyy täältä. 


Vammaiskortti

Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.


Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan

Video lasten henkilökohtaisesta avusta. Henkilökohtaisen avustajan saamiselle ei ole kirjattu lakiin ikärajoja. Videon ovat tuottaneet Invalidiliitto, Malike/Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU.


Henkilökohtaisen avun järjestämistavat

Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liiton (Heta) video erilaisista tavoista järjestää henkilökohtaista apua. 


Terveydenhuollon hoitopaikan valinta

Suomessa on mahdollista valita oma perusterveydenhuollon ja/tai erikoissairaanhoidon yksikkö. Suomi.fi-palvelusta löytyy tähän neuvoja. Suomi.fi-palvelun tuottaa  Digi- ja väestötietovirasto.