Vuoden vapaaehtoinen 2023 on Celina Kallio 

Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:n ensimmäinen vuoden vapaaehtoinen on julkistettu yhdistyksen 35-vuotis kesäjuhlassa vuonna 2019. Vuoden vapaaehtoisesta äänestävät yhdistyksen jäsenet. Ehdolla ovat kaikki, jotka ovat olleet edellisen vuoden aikana tekemässä erilaisia vapaaehtoistoimia poislukien hallituksen jäsenet. Ehdokkuuksilla halutaan tehdä näkyväksi eri kokoisia toimia ja osaamista, joita useat ihmiset antavat yhdistyksen hyväksi. Vapaaehtoiset ovat merkittävä yhdistyksen voimavara ja mukana olosta kiitos jokaiselle.  

Yhdistyksen hallitus vahvisti eniten ääniä saaneen ehdokkaan Vuoden 2023 vapaaehtoiseksi. Vuoden vapaaehtoinen 2023 on Celina Kallio. Celina Kallio toimi vuonna 2023 Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:n nuorisovastaavana nuorten leirillä ja muissa tapahtumissa. Lisäksi hän oli vertaistukitoimija, toimi apuvälinemessuilla esittelijänä ja kävi kokemustoimijana kertomassa lyhytkasvuisuudesta. 

 Äänestäjät perustelivat valintaansa seuraavasti: 

Yhdistyksen toiminnassa Celina on ollut osallistuva ja antanut toiminnan eteen huikean panostuksen. Celina on ollut innokas uusi tekijä yhdistyksen toiminnassa ja monessa mukana. Hän on tehnyt paljon yhdistyksen hyväksi ja onnistunut hyvin kaikissa tehtävissään. Etenkin nuorille Celina on järjestänyt kivoja juttuja kuunnellen nuorten ideoita huomioiden ihmisiä. Tekemisen lisäksi Celinalla on kyky olla läsnä jokaiselle. 

Aikaisemmat Vuoden vapaaehtoiset:

2018 Miia Pitkäniemi

2019 Pasi Harju-Könnö

2020 Tuula Nyberg

2021 Anu Mäki-Tulokas

2022 Amanda Karttunen

Vuoden vaikuttaja 2023 on Sanna Leppäjoki-Tiistola  

Yhdistyksen 40-vuotis juhlatapahtumassa yhdistyksellä on ollut ilo saada aloittaa Vuoden vapaaehtoisen valinnan rinnalle Vuoden vaikuttajan valinta. Vuoden vaikuttajan valinnalla katsotaan toimimista yli yhdistysrajojen ja lyhytkasvuisten hyväksi toimimisen laajemminkin yhteiskunnassa. Yhdistyksen hallitus on saanut ehdotuksia Vuoden vaikuttajaksi ja päättänyt henkilön, yhteisön tai paikan valinnasta. 

Yhdistyksen hallitus vahvisti Vuoden vaikuttajaksi 2023 Sanna Leppäjoki-Tiistolan kiittäen häntä tekemästään vaikuttamistoiminnasta lyhytkasvuisten hyväksi.  

Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry teki valinnan Vuoden vaikuttajasta ensimmäisen kerran. Perustelut ovat: 

Sanna Leppäjoki-Tiistola on vaikuttamisen osaaja ja tekijä. Sanna on vuosien ajan tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä lyhytkasvuisten ja laajemminkin harvinaissairaiden ja vammaisten ihmisten oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin eteen. Ilman Sannan pitkäjänteistä toimimista eri rooleissa ja verkostoissa yhdistyksen vaikuttamistyö ei olisi sillä tasolla, minkä se on saavuttanut.  

Sannan puoleen on käännytty monissa asioissa. Sanna on antanut paljon ihmisten auttamiseksi. Sanna on puuttunut epäkohtiin ilmiöinä ja vaikuttanut erityisellä tavalla lyhytkasvuisten hoitoon ja hoitopolkuihin. Yhdistys sai tiedon vuonna 2023, että Sannan tekemä iso työ monivaiheisessa vaikuttamisessa ihmisten kokemien epäkohtien kanssa sai Valviran antamaan ratkaisun lyhytkasvuisten hoitoon liittyvästä keskittämisasetuksen noudattamisesta pyrkien parantamaan lyhytkasvuisten asemaa terveydenhuollossa. Sannan ohjaamana asiassa on tavattu eri tahoja, kuten Eduskunnan oikeusasiamiestä. 

Sanna on vaikuttanut moniin asioihin, mutta myös jakanut osaamistaan ja opastanut muitakin vaikuttamaan. Sannan tyyli on auttamisen lisäksi lisätä ihmisten omaa osallisuutta ja toimijuutta. Se näkyy myös yhdistyksen elinvoimaisuudessa. Sannan aikana on ratkaistu haasteita, joiden kanssa on laajasti kamppailtu yhdistyskentällä.