Äänestä Vuoden vapaaehtoista 

ja kerro kuka olisi hyvä valinta 

Vuoden vaikuttajaksi!


Yhdistyksen toiminnassa on mukana suuri joukko vapaaehtoisia toimijoita suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumia. Vapaaehtoisia toimii vertaistukijoina ja kokemustoimijoina kertoen lyhytkasvuisuudesta eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille. Lisäksi vapaaehtoiset hoitavat viestintää, toimittavat lehteä ja auttavat erilaisissa tapahtumissa.

Yhdistyksen hallitus päätti vuonna 2019 palkita vuosittain Vuoden vapaaehtoisen. Ehdokkaina voivat olla vuoden aikana vapaaehtoistehtäviä tehneet yhdistykset jäsenet. Hallitus on linjannut, että ehdokkaina eivät voi olla kyseisen vuoden hallituksen jäsenet eikä sama henkilö ei voi olla peräkkäisinä vuosina Vuoden vapaaehtoinen. 2022 Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin Amanda Karttunen, joten hän ei ole ehdokkaiden joukossa, vaikka on toiminut vapaaehtoisena myös vuonna 2023 nuorisovastaavana ja 40-vuotisjuhlien tapahtumatiimissä.

Aikaisemmat Vuoden vapaaehtoiset:

2018 Miia Pitkäniemi

2019 Pasi Harju-Könnö

2020 Tuula Nyberg

2021 Anu Mäki-Tulokas

2022 Amanda Karttunen

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni käytettävissä. Jäsenyyden tarkistamista varten äänestyslomakkeella kysytään nimeä, mutta äänet lasketaan nimettöminä. 

Äänestysaika päättyy sunnuntaina 10.3.2024. Vuoden vapaaehtoinen julkistetaan yhdistyksen juhlaillallisella lauantaina 20.4.2024

Vuoden vapaaehtoinen 2023 – ehdokkaat:

 1. Backman Annika toimi 40-vuotisjuhlien tapahtumatiimissä sekä sometiimissä ja teki sisältöä yhdistyksen sosiaalisen median kanaviin.
 2. Haapanen Viola oli vertaistoimija ja kävi kokemustoimijana kertomassa lyhytkasvuisuudesta. Lisäksi Viola auttoi kevättapahtumassa infotiskillä ja kohtaamispaikassa sekä toimi apuvälinemessuilla esittelijänä.
 3. Harju-Könnö Pasi kävi kertomassa lyhytkasvuisuudesta kokemustoimijana.
 4. Heikkinen Marjo oli vertaistukitoimija ja auttoi infotiskillä kevättapahtumassa. 
 5. Hellén Marianna oli toteuttamassa perheleiriä.
 6. Kallio Celina toimi nuorisovastaavana nuorten leirillä ja yhdistyksen muissa tapahtumissa, oli vertaistukitoimija, toimi apuvälinemessuilla esittelijänä, kävi kokemustoimijana kertomassa lyhytkasvuisuudesta sekä oli mukana testaamassa sähköpyörää.
 7. Kinnunen Ville toimi MM-kisamatkalla huoltojoukoissa.
 8. Kouva Linda oli vertaistukitoimija ja vastasi vertaistukituokion pitämisestä kevät- ja syystapahtumassa.  
 9. Kouva Timo oli vertaistukitoimija. 
 10. Kurvi Elina oli sitoutunut vertaistukitoimijaksi ja kokemustoimijaksi.
 11. Kuvaja Eemeli piti kevättapahtumassa nuorille vertaistukituokion ja oli kohtaamispaikalla vertaistukitoimijan roolissa.
 12. Käyhkö Henna osallistui nettitiimissä yhdistyksen nettisivujen päivitykseen.
 13. Lehtonen Anni auttoi infotiskillä kevättapahtumassa. 
 14. Matikainen Anni järjesti perheiden talvipäivän ja toimi vertaistukihenkilönä.
 15. Mäkelä Helena oli seniorivastaava ja vertaistukitoimija.
 16. Narinen Leevi toimi MM-kisamatkalla huoltojoukoissa.
 17. Nieminen Hanna kävi testaamassa sähköpyörää.
 18. Norisalo Niko toimi nettitiimissä päivittäen yhdistyksen nettisivuja sekä auttoi syystapahtumassa infotiskillä. 
 19. Norisalo Sanna oli vertaistukitoimija ja kävi kokemustoimijana kertomassa lyhytkasvuisuudesta. Lisäksi hän oli apuvälinemessuilla esittelijänä ja toimi lehtitiimissä oikolukien ja tarkastaen yhdistyksen jäsenlehteä.
 20. Nyberg Tuula järjesti tapahtumia Itä-Suomen aluevastaavana ja aikuisvastaavana. Oli vertaistukitoimija ja kävi kokemustoimijana kertomassa lyhytkasvuisuudesta. Lisäksi hän oli mentori ja kevättapahtuman pääjärjestäjä sekä toimi apuvälinemessuilla esittelijänä.
 21. Ojala Pia oli vertaistukitoimija ja toimi lehtitiimissä oikolukien ja tarkastaen yhdistyksen jäsenlehteä
 22. Paakki Noora oli sitoutunut Pohjois-Suomen aluevastaavaksi.
 23. Pirttikoski Tuija toimi yleisavustajana kevät- ja syystapahtumassa. 
 24. Ruusunen Ipu toimi MM-kisamatkalla huoltojoukoissa.
 25. Suhonen Harri toimi yleisavustajana kevättapahtumassa. 
 26. Suhonen Jenni toimi 40-vuotisjuhlien tapahtumatiimissä.
 27. Tuliniemi Venla piti vertaistukituokiot nuorille kevättapahtumassa ja toimi asiantuntijana aikuisten viikonlopputapahtumassa.

Lämmin kiitos jokaiselle vapaaehtoiselle. Ilman teitä ei yhdistys olisi näin aktiivinen ja hyvä yhdistys. Oli työpanoksesi sitten koko vuoden tai yhden tapahtuman pituinen, on se ollut tärkeä yhdistykselle ja sen jäsenille.


Vuoden vapaaehtoinen 2023 äänestys

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on käytettävissä yksi ääni. Jäsenyyden tarkistamisen jälkeen annettu ääni talletetaan siten, ettei sitä voi yhdistää äänestäjään. 

Olen Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:n jäsen (Pakollinen tieto)

Vuoden vapaaehtoinen- ehdokkaat

Voit valita ehdokkaista yhden, jolle annat äänesi.

Ehdota Vuoden vaikuttajaa


Yhdistys haluaa aloittaa käytännön Vuoden vaikuttajan valinnasta ja julkistaa ensimmäisen valinnan yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa. Vuoden vapaaehtoisen valinnalla on tehty näkyväksi yhdistyksen monipuolista ja merkityksellistä sisäistä toimintaa. Haluamme alkaa katsoa lisäksi vaikuttamisen näkökulmaa, myös yli yhdistysrajojen.


Vuoden vaikuttajaksi etsitään ehdokasta, joka on jollain tavalla vaikuttanut myönteisesti lyhytkasvuisten asemaan. Se voi olla tekoja lyhytkasvuisten aseman edistämiseksi tai jonkinlainen positiivinen näkyvyys lyhytkasvuisten hyväksi. Vuoden vaikuttajan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen tai liittyä yhdistyksen toimintaan. Vuoden vaikuttajaksi voidaan valita henkilö, yhteisö tai vaikka paikka. Ehdotuksia perusteluineen saa rohkeasti antaa.


Ehdottajan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen ja ehdotuksen voi antaa nimettömästi. Ehdotuksen voi antaa myös puhelimitse järjestötyöntekijälle (044-0664885)

Yhdistyksen hallitus päättää Vuoden vaikuttajan valinnasta.

Aika ehdotuksien antamiselle päättyy sunnuntaina 10.3.2024. Ensimmäinen Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry:n julistama Vuoden vaikuttaja julkistetaan yhdistyksen juhlaillallisella lauantaina 20.4.2024. 

Kuka on mielestäsi Vuoden vaikuttaja 2023?

Kirjoita alle henkilö, yhteisö tai paikka, joka on mielestäsi vaikuttanut myönteisesti lyhytkasvuisten asemaan.