Aluetoiminta

Yhdyshenkilöt järjestävät alueellista toimintaa yhteistyössä yhdistyksen muiden toimintojen vastuuhenkilöiden kanssa. Aluetoiminta on jaettu neljään eri alueeseen ja jokaisella alueella on vähintään yksi alueyhdyshenkilö ja aluetoiminnan koordinaattorina toimii järjestötyöntekijä.

Alueellisissa tapaamisissa jäsenet pääsevät tutustumaan toisiin lähellä asuviin yhdistyksen jäseniin. Yhteisissä tapaamisissa (kesäpäivät, pikkujoulut tms.) voi vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja tapaamisten tärkeimpänä antina koetaankin usein vertaistuki. Tilaisuuksia pyritään järjestämään osallistujia kiinnostavissa tapahtumapaikoissa.

ALUEIDEN YHDYSHENKILÖT

Lähde mukaan alueyhdyshenkilöiden kaveriksi järjestämään oman alueesi aluetapahtumia, ota yhteyttä järjestötyöntekijään tai alueesi yhdyshenkilöön.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lyhytkasvuiset.fi

Aluevastaavat:

Länsi-Suomi

Tuula Nyberg

Mari Kokkonen