Aluetoiminta

Aluetoiminta on jaettu viiteen eri alueeseen. Aluevastaavat järjestävät alueellista toimintaa yhteistyössä yhdistyksen muiden toimintojen vastuuhenkilöiden kanssa. Kuka tahansa voi lähteä mukaan aluevastaavien kaveriksi järjestämään omalle alueelle tapahtumia - ota yhteyttä järjestötyöntekijään tai alueesi yhdyshenkilöön.

Alueellisissa tapaamisissa jäsenet pääsevät tutustumaan toisiin lähellä asuviin yhdistyksen jäseniin. Yhteisissä tapaamisissa (kesäpäivät, pikkujoulut tms.) voi vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja tapaamisten tärkeimpänä antina koetaankin usein vertaistuki. Tilaisuuksia pyritään järjestämään osallistujia kiinnostavissa tapahtumapaikoissa.