Toimijan itsearviointi ja oma palaute

Kiitos, kun järjestit tapahtuman. 

Jotta voi kehittyä toimijana, on hyvä pysähtyä miettimään missä  onnistui ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota seuraavalla kerralla. 


Toimijan itsearviointi ja oma palaute

Järjestämäni tapahtuma oli: (Pakollinen tieto)
Miten onnistuit mielestäsi tällä kertaa? (arvioi kouluarvosanoin) Pakollinen tieto
Tilaisuudessa oli osallistujia arviolta: (Pakollinen tieto)
Järjestäjien lukumäärä (Pakollinen tieto)
Jos järjestäjiä oli useampi, miten yhteistyö sujui?

Yhteistyön tekeminen

Yhteistyön tekeminen yhdistyksen sisällä: (Pakollinen tieto)
Tein yhteistyötä ulkopuolisen tahon kanssa

Itsearviointi