Opinnäytetyö lyhytkasvuisten äitien lapsivuodeajasta

Hei! 

Olemme Milja ja Milla, kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa Karelia-ammattikorkeakoulusta Joensuusta. Etsimme noin 20 vapaaehtoista halukasta osallistumaan opinnäytetyöhömme liittyvään kyselytutkimukseen. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää lyhytkasvuisten äitien lapsivuodeaikana mahdollisesti ilmenneitä erityishaasteita tai ongelmia. Tutkimukseen osallistuvien pitäisi olla vähintään yhden lapsen synnyttäneitä (synnytystavalla ei tässä vaiheessa ole merkitystä) äitejä. Kyselylomakkeen kysymykset käsittelevät lapsivuodeaikaa, eli noin 6-12 viikkoa kestävää aikaa synnytyksen jälkeen. Kysymyksillä selvitetään esimerkiksi synnytyksen jälkeistä toipumisaikaa (esimerkiksi fyysinen palautuminen), lyhytkasvuisuuden mahdollisia vaikutuksia parisuhteeseen lapsivuodeaikana, vanhemman lapseen liittyviä tunteita (esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta), kumppanilta/lähipiiriltä ja terveydenhuollolta saatu tuki lapsivuodeaikana, synnytyksen/sektion jälkeiset ajatukset ja niiden käsittely, imetysasiat sekä mieliala lapsivuodeaikana.

Lähetämme ennen kyselylomakkeen täyttöä saatekirjeen tutkimukseen osallistuville. Tutkittavien anonymiteetistä huolehditaan ja heillä on halutessaan mahdollisuus ja oikeus vetäytyä pois tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. Valmis opinnäytetyö laitetaan Theseukseen, josta sen voi lukea.


Lisätietoja voi kysyä opinnäytetyöntekijöiltä:

Milja Vesterinen ja Milla Leppäkangas

milja.vesterinen@edu.karelia.fi