PÅ SVENSKA

Lyhytkasvuiset- Kortväxta ry är en nationell icke vinstdrivande organisation för kortväxta och deras närstående i Finland. Föreningen är grundad 1984 och har ungefär 600 medlemmar. Verksamheten drivs huvudsakligen av volontärer.

Som mål har föreningen att fungera som en länk mellan medlemmarna, vaka över deras rättigheter och främja forskningen av olika typer av kortväxthet. Föreningen:

– förmedlar information om kortväxthet och frågor relaterade till det, bl.a. hjälpmedel, stödformer, kläder och kost.
– ger information till olika myndigheter och beslutsfattare som arbetar med kortväxta (t.ex. socialarbetare, personal i daghem och skolor, läkare, sjukskötare).
– kamratstöd för medlemmarna och deras familj/närstående.
– samlar information om olika diagnosers behandlingsmetoder och forskning
– påverkar attityder och minskar på fördomar

Föreningen ordnar olika aktiviteter året runt. De största evenemangen är de årliga nationella höst- och vårträffarna. Regionala ansvariga ordnar lokala evenemang. Föreningen ordnar även sommarläger, event för olika målgrupper, skolningar och andra mindre händelser. Föreningens egna tidning kommer ut fyra gånger om året.

Lyhytkasvuiset-Kortväxta ry kan du hitta på följande sociala medier:

Facebook, Twitter & Instagram: Lyhytkasvuiset
#lyhytkasvuiset

Kommande evenemang kan du hitta på sidan ”Tapahtumat”. För mer information och internationellt sammarbete kontakta gärna föreningens internationella korrespondenter:
Ellen Nirhamo förnamn.efternamn(at)lyhytkasvuiset.fi